AAU: hvor store hold og hvor ser man dem?

Hvor ser man sit hold henne på moodle?
:smiley::smiley::smiley:

Hej @AlekseyLarsen,

Det burde ligge under gruppen “SEMESTERRUM FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING OG MEDICIN (1. SEMESTER, BACHELOR)”, men ved ikke om de har lavet studiegrupperne og casegrupperne for 1. semester endnu.

Ift. hvor store holdene er, var vi på min årgang 7-8 studerende på studiegruppe.

1 Like

Det hele kommer - det eneste du skal forholde dig til lige nu er de 3 dokumenter der er lagt ind med læsestof. Det er din lektie - resten kommer

1 Like

Hvad er det for en lektie du snakker om? @MarkMalm

Det som ligger i mapperne allerede :). Medicinsk terminologi samt dokumenterne intro til anatomi