siam

siam

Stella
(Omskrivning af Kirkegaard):
Bøger på medicin læses forfra,
men forstås bagfra.
:sunglasses: