WTH er der ingen fritid?

Jeg har hørt og læst mig frem til at medicinstudiet er meget tidskrævende. Men kan man overhovedet ikke få fritid. Jeg skal højst sandsynlig flytte til odense for at studere på SDU, men vil rigtig gerne have muligheden for at bruge tid med min familie i weekenderne - er dette muligt, med alt den arbejdsbyrde der er på studiet?

Jeg vil mene at det afhænger meget af planlægning af sin tid og sin evne til at lære! :smile:
Mange har både studiejobs og fritidsaktiviteter ved siden af studiet, så det burde kunne lade sig gøre at besøge familien, hvis du så lægger mere tid til side til studiet i løbet af hverdagene. Jeg selv går dog på AAU, men jeg regner med at det samme gælder for SDU. :cowboy_hat_face:

1 Synes om

Mange tak for svaret :slight_smile: Lige et andet spørgsmål, hvor meget tid bruger du på studiet i weekenderne?

1 Synes om

Personligt bruger jeg ikke ret meget tid i weekenderne. Det afhænger meget af tidspunktet på semesteret. Lige nu er der eksamensperiode, så her bruger jeg nok en 7-8 timer dagligt (ud over pauser of lignende), men i løbet af semesteret er det meget minimalt, måske én time eller to. Til gengæld bruger jeg så en del aftentimer fra kl 20 til 23 i løbet af hverdagene. Det gør for mig, at jeg har tid til 2 fritidsjob, fodbold og se venner ved siden af studiet. Det betyder dog også at jeg ikke forventer at få 10 eller 12 til mine eksamener, men det har jeg det helt fint med :blush:

4 Synes om

Jeg læser på SDU, og som der også bliver nævnt før af Bov, afhænger det af, hvad man selv gør det til, og om hvilken studieteknik man har. Vi har moduler på SDU og derfor oftere eksamen, men først 3 uger inden eksamen læser jeg de ca. 8-10 timer om dagen. Måske endda hele dagen, med pauser self. De første par uger af modulet, bruger jeg måske kun 4-5 timer på at læse alt efter hvor krævende jeg føler det er. I de uger begrænser jeg ikke mig selv i forhold til at lave planer med venner og familie, som sagt først når der er eksamenslæsning.
Hvis du får lyst til at bruge weekenderne på andet end at læse, er det meget muligt uden at det skal betyde, at man er bagud med sin læsning. Så længe du planlægger det.

4 Synes om

Du skal have tak for svaret :slight_smile: Men hvor ofte man eksamener I SDU, sammenlignet med de andre universiteter?

1 Synes om

Du har 2 moduler hvert semester på SDU. Så du vil typisk have eksamen omkring start-november, midten af januar, start-april og midten af juni. Til gengæld afslutter du ét (til tider ret bredt) emne af gangen, hvor de øvrige universiteter så står med flere eksamener i januar og juni i stedet.

Jeg går også på SDU og tilslutter mig, at det er både individuelt, hvad man har af overskud og også meget afhængig af planlægning. Mit første studieår arbejdede jeg en masse og havde planer hver weekend. Jeg læste meget i hverdagene og følte, det kørte, meeeeen jeg har måttet erkende, at studiet skal prioriteres højere for mit vedkommende. Nu har jeg fundet lidt bedre frem til, hvordan jeg læser bedst og hvad der lige virker for mig. Jeg følger altid undervisningen og bruger herudover et par timer om dagen. Jeg forsøger at “arbejde” flittigt i hverdagene, så jeg kan tillade mig at holde weekend - særligt her under corona, hvor dagene hurtigt flyder sammen.
Herudover er fitness en stor prioritet for mig (og også mit job, så det er jo heldigt) og det vælger jeg simpelthen at finde tid til. Så må jeg presse min læsning lidt hårdere, hvis tiden er knap i eksamensperioder :blush:

Så i sidste ende kommer det helt an på, hvor hurtigt/godt du fanger stoffet, hvor god du er til at strukturere din tid og ikke mindst, hvordan du vælger at prioritere. Du kan nok ikke nå både fester, familiebesøg og arbejde hver weekend - men med den rette struktur, plejer det nok at kunne lade sig gøre every now and then.

5 Synes om

Takker for svaret SidselMarie :slight_smile: . Lige et andet spørgsmål, hvor mange gange om ugen møder man fysisk op på SDU, hvis man ser bort for corona situationen?

1 Synes om

Det afhænger meget af modulet. På nogle moduler er det stort set dagligt (da du både har forelæsninger og tilhørende holdtimer - samt af og til et sideforløb). Andre gange er det måske 1-2 gange om ugen. Det er dog de færreste timer, der er med mødepligt :blush:

2 Synes om

Man har undervisning næsten hver dag - men 90% (hvis ikke mere) er ikke obligatorisk, hvorfor man ikke behøver at komme. Jeg bor lidt længere væk end Odense, så før online undervisning plejede jeg max at tage på uni 1-2x om ugen - lidt mere og lidt mindre afh. af perioden naturligvis.

1 Synes om

Mange tak for jeres svar!
Men i hvilken forbindelse finder I det nødvendigt at tage på skolen? Tænker både ift undervisningen, men også ift eksamenopløsning. Er der nogle fysiske ting på skolen, som kræver fysisk tilstedeværelse for at forstå stoffet bedre?

Måske nogle af anatomi timerne hvor der er præparat demo, færdighedstræning til OSCE eksaminerne, obligatoriske lab dage…