Turnus, kursus og løn

Hej…

Hvad er rimeligt at kræve af “løntimer” for et obligatorisk 2 dages kursus med overnatning?

Er der nogle regler?

MVH

Som regel bliver en standard kursusdag afregnet med 7,4 timers løn. Ellers er det antallet af skemalagte timer under kurset, der tæller i regnskabet. Hvis det er et af de obligatoriske turnuskurser, behøver du ikke søge særskilt tjenestefri med løn.

Generelt kan der i forbindelse med kursus søges om følgende:

  1. fri
  2. fri med løn
  3. dækning af kursusomkostninger
  4. dækning af transportudgifter

Mht. transportudgifter, så kan der enten afregnes efter bilag (fly/tog/busbilletter) eller kilometerpenge efter vanlig takst.