Søren Ventegodt o.a. Alternative behandlere

Ventegodt må ikke virke som læge

Sundhedsstyrelsen har besluttet midlertidigt at fratage Søren Ventegodt autorisationen som læge. I en pressemeddelelse oplyser styrelsen, at Søren Ventegodt med sine psykologiske og kropslige regressions-fremmende teknikker er til fare for patienterne, da de provokeres ind i en psykose eller psykoselignende tilstand med selvmordstanker.

http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=326625

http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=326682

Lærer I heller ikke om “kontrolleret vold” som terapiform i Odense og Kbh? :slight_smile:

Det er jo et velkendt princip at “like cures like”, hele homeopatien hviler jo på dette ræsonnement.

Derfor er det da soleklart, at kvinder med seksuelle traumer i barndommen skal trykkes på deres mest intime steder af fremmede mennesker for at løsne op for disse fortrængninger.

Og selvfølgelig skal personer, der som børn har smagt spanskrøret/bøjlen/remmen da også have klø som voksne. Al god værtshus logik siger da, at et par på siden af hovedet løser alle problemer.

Det er selvfølgelig trist, at brodne kar sår tvivl om lægestandens troværdighed, om end man skal have in mente, at hr. Ventegodt ikke er dømt endnu, fraset en dom på pøblens skafot og gabestok (EB).

Hvad værre er, at masser af selvbestaltede behandlere kan gøre alt mellem himmel og jord, uden nogen indgriben. Man har tilmed fra offentlig siden indført en blåstempling af alternative behandlere. Stemplet kan man få, blot man opfylder nogle krav til uddannelse. Så er man uddannet biodynamisk kontrollet volds-kroppsykoterapeut, så svinger staten gummistemplet.

Det er åbenbart menneskets natur at hengive sig til den 6. sans i stedet for den kritiske sans. Jeg kan refere til en historie om en israelsk tømrer, der aldrig i bibelsk forstand havde været sammen med sin hustru. Alligevel blev hun gravid, angiveligt ved et overjordisk væsens herkomst - god jul 8)

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/nyh … eldelse-1/

Søren Ventegodt risikerer ny politianmeldelse

Endnu en politianmeldelse hænger over Søren Ventegodt. Årsagen er, at han ifølge egne oplysninger har udført forsøg uden at få dem godkendt af de videnskabsetiske komitéer. Formand for komiteerne i Københavns og Frederiksberg kommuner, Jens Bülow, har bedt Søren Ventegodt om en forklaring.

Nyeste eksemplar af Acuta har under titlen "Ventegodt: Pioner eller kvaksalver?"et godt, spændende og relativt kritisk interview med Søren Ventegodt:

http://www.acuta.dk/ -> Denne udgave af Acuta (eller direkte http://www.acuta.dk/acuta.PDF ) -> side 10.

Man kan bl.a. belære sig om Ventegodts alternative syn på sample size, vaginal akupressur og afløsningsopgaver.

Hej!
Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal mene om Ventegodt-sagen.
Hvis det man læser i sladderbladene kan tages seriøst og hvis det er det SV´s
lægepraksis generelt handler om, ja så er der jo ikke så forfærdelig meget at være i tvivl om. Så er det ikke acceptabel lægepraksis.
Men når jeg så læser SV´s egen redegørelse, så synes jeg alligevel, han godt kan have fat i noget fornuftigt. Jeg har altid syntes at noget at det værste ved at læse medicin var den nærmest mekaniske tilgang til sygdomme. Altså går din bil i stykker så kør den til mekanikeren - han udskifter et par reservedele og så dur bilen igen. Det er jo lidt samme måde vi læger oplæres til i vor
vestligt orienterede lægevidenskab. Og jeg synes et eller andet sted slet ikke det holder. Man kan ikke bare lade som om patienten ikke også er et menneske med følelser, intelligens og en påvirkelig psyke - og ssv. et stort potentiale for selv at påvirke sin sygdom/helse i meget positiv retning. Jeg gider ikke bare være en læge der arbejder på bilmekanikerniveau - jeg synes der er alt for mange læger der arbejder sådan…Noget af det værste der foregår ligenu er efter min mening det at hver 5!!! kvinde føder ved kejsersnit. Da jeg selv har nogle erfaringer med at føde - har 3 sunde og velskabte børn - så vil jeg mene at det er et sindssygt højt tal - og at det skyldes at der er for mange operationsvillige obstetrikere + at man er for dårlige til at skelne snot fra skæg - altså syg fra helt normal. Det værste er dog nok at der er jordemodermangel -de fødende svigtes - nogle gange groft - og ender med et akut kejsersnit- som kunne være undgået måske bare ved at den fødende havde kendt jordemoderen inden hun fik veer!!!
Nå bare et eksempel på at apparat-fejl- mekanik- metoden eller hvad den nu hedder - ikke holder - det er mennesker ikke maskiner vi som læger, sygeplejersker, jordemødre osv. skal hjælpe og behandle. Men får vi lov til at tage os tiden til det som læger?
Mvh. Helene.

P.S!
Hvis så bare alle de sectio gav bedre børn - men mig bekendt er antallet af “dårlige” børn ikke reduceret af den tårnhøje indgrebsfrekvens…
Det er jo et generelt problem hver gang man screener eller lign. - der er for mange falsk positive og man ender med at behandle raske mennesker med farlig medicin/operationer…
Det gælder f.eks. for screening for brystkræft, livmoderhalskræft - selv om man vist er blevet bedre og når man bruger gammeldags CTG på fødende.
Der er kommet et nyt apparat STAN som ikke har så mange falsk postitive
alarmer som har vist sig at reducere sectio-frekvensen markant!
Altså min pointe! Vi højtuddannelse og velestimerede læger render også rundt og skader vore patienter med vores eller så dyre og komplicerede teknologi.
Når sådan en som SV så får kniven kan det da godt være han har fortjent det- sådan som han bliver beskrevet lyder han jo som om han er en klokkeklar psykopat. Men nogle gange tænker jeg så også er han også et offer for janteloven - har han simpelthen tilladt sig for at stille for fundamentale spørgsmål ved den normale måde at drive lægepraksis på?
Jeg ved det af gode grunde ikke. Jeg tænker bare at rigtig, rigtig meget af det der foregår går i den traditionelle, etablerede lægeverden kunne nu heller ikke tåle en forside på Ekstra Bladet a propos oventstående til dels “insider-viden”.
Mvh. H.

Jeg har intet personligt kendskab til sagen, jeg ved kun det jeg har læst i aviserne, plus det jeg har hørt fra folk der kendte ham i studietiden. Det jeg dog reagerer på, er at hans forsvar overfor anklagerne om overgrep på enkelte patienter hviler på udtalelser fra andre patienter.

Det betyder at hans argument er, at det kan godt være at han har forgrebet sig på nogle patienter, men det at han har hjulpet andre opvejer dette… Det holder jo ikke helt i den øvrige verden…

Angående antallet fødende ved kejsersnit, det drejer sig i ret stor grad om at de fødende selv ønsker dette. Spørgsmålet er jo så om man som læge skal godtage at udføre kejsersnit på fødende, hvor der ellers ikke er indikation for det, eller om man kan nægte. Indtil videre er dette noget der er op til den enkelte fødende…

Hej Sveinar!
Når man læser EB´s redegørelse, ja så virker det klart som om SV har krænket sine pt. og i øvrigt ikke driver forsvarlig lægepraksis. Han spurgte ikke ind til pt.´s klager men gik direkte til sin egen filosofi omkring noget eksistentielt eller hvad det nu kaldes.
Men jeg ved bare ikke, om man kan stole på EB. De skal jo først og fremmest sælge aviser - og så tager de gerne en retssag bagefter for da har de alligevel tjent kassen på det øgede salg. Jeg tror da de fleste i den branche tager den slags chancer hele tiden? Altså at fremstille en sag måske ikke løgnagtigt - men på en måde som er meget set fra een bestemt synsvinkel.
Jeg siger bare at jeg ud fra det jeg har læst ikke med 100% sikkerhed kan dømme ham. At Sundhedsstyrelsen lader til at støtte EB´s linje skærper naturligvis mistanken meget om at der er kød på benet. Men så er der så mange andre ting som Sundhedsstyrelsen lader passere - som skader pt. mindst lige så meget eller mere end SV har gjort. F.eks. har jeg selv været med til i absolut god tro at udskrive et præparat som så ikke så lang tid efter det var blevet godkendt af SHS blev trukket tilbage fordi det havde en voldsom tendens til at give pt. blodpropper. Men det er ligesom bare noget man accepterer. På samme måde er det stadig de fleste fødeafd. som kører med det gammeldags CTG - selv om man ved det skaber “kunstige” kejsersnit - simpelthen fordi man nu ved at det alarmerer når der ikke er grund til det - det er for sensitivt - og tjener derfor i en del tilfælde den fødende udtalt dårligt. Det nye overvågningssystem STAN er dyrt. Det er der kun få afd. der har haft råd til. Et sectio er efter min mening ikke nogen lille ej heller ufarlig operation.
Jeg lå selv på fødegangen med mit første barn og der var en mor der var lige ved at stille træskoene p.g.a. sectio - hun fik indre blødninger efterfølgende. Jeg vil så håbe hendes sectio var et velindikeret et!!!
Man skal også huske på at af de pt. som har klaget over SV så er det vist primært pt. som i forvejen har det psykisk dårligt - som måske allerede har prøvet det etablerede system og som ikke har fundet nogen hjælp der.
Det er ikke underligt hvis en sådan pt. f.eks. kan få en psykose -
og det er ikke underligt hvis behandleren får skylden. Prøv at se på hvor mange klager der kommer på psyk.afd. Det er nok et af de fag der har allerflest klager. Men til gengæld er det meget få der bliver taget til efterretning - måske fordi mennesker med psykiske lidelser nogle gange har svært ved at opfatte verden realistisk og fordi de også nogle gange er så syge at de ikke kan se hvad de selv har brug for.
Igen hvis det billede EB beskriver er sandt så er SV meget tæt på at være en charmerende, begavet psykopat.
Men er EB pludselig blevet det store sandhedsvidne?
Jeg ved det ikke. Jeg kan bare godt se sagen fra flere synsvinkler. Måske er SV god til at forføre på skrift og i tale - men jeg synes der er noget sympatisk over hans livskvalitetsteorier. Men nu er psykopater jo også ofte meget begavede…Jeg prøver nu bare på at styre mig selv så jeg ikke også bare tilslutter mig folkedomstolen - og dømmer uden retssag…
mvh. Helene.

m.h.t. sectio efter maters ønske - jo måske er det en del af forklaringen.
Men det er så ofte fødende som er blevet svigtet som førstegangsfødende.
Jeg havde også en dårlig oplevelse som førstegangsfødende- Fødselsforberedelsen var til grin - jdm. var syge/kaldt på vagt - og det var en sludder for en sladder. Jeg skiftede jordemor 3 gange - og orkede til sidst ikke at lære et nyt fremmed menneske at kende samtidig med at jeg havde veer!/stod overfor den mest skræmmende udfordring i mit liv.
Da jeg skulle føde for ½ år siden købte jeg simpelthen min egen jdm. som jeg så lærte at kende. Jeg fødte hjemme i mit eget soveværelse og det var en fantastisk oplevelse. Jeg var høj!!! i flere uger efter og fuld energi. For jeg var tryg og fik omsorg. Altså det er godt nok sat på spidsen - men jeg vil vove at sige at nogle gange er forskellen mellem sectio og vaginal fødsel om den fødende har en hånd at holde i. A propos hvad er det folk som SV og andre alternative behandlere kan levere som lægeverdenen måske endnu ikke kan.
Mvh. Helene.

Læs interviewet i Acuta. Det er skræmmende.

SV er en alternativ behandler som desværre har opnået medicinsk embedseksamen og virke som selvstændig læge.

Hans tankegang er sporet ind på alternative teorier og forsvarer dem som religøse fanatikere forsvarere inteligent design: “Den bredt accepterede model forklarer ikke alt, min gør, derfor er min rigtig.” Hurra for tåber.

Ja SST laver fejl, det gør alle, men det er tydeligt at den vestlige videnskabelige model er den som har gjort at vi i Vesten og Japan har en tårnhøj levealder, korte indlæggelser, og minimal spædbarnsdødelighed.

SV: Hvorfor får folk cancer netop som de har det MG (“meget godt” på hans Likert skala)? Det er fordi det ikke hænger sammen det ævl og bævl du siger.

SV om sample size: “Ja det er vist noget med logritmen til…”

SV hvis du er så sikker på at 20 er nok, så bør det ikke være “noget med” men “det er sådan her”. AAAARRGGGGHHH

Som oftest leverer SV-typerne noget, vi andre af moralske/etiske/lovgivningsmæssige årsager ikke kan levere - illusioner, luftkasteller, charletaneri og højtravende påstande om vores evner til at kurere dette og hint.

Håb?

Hej Rune!
Min mission er ikke at optræde som fortaler for SV´s forskning/teorier.Dertil kender jeg for lidt til, hvad det egtl. drejer sig om.

Men jeg vil gerne kommentere nogle aspekter i din mail:

Hvorfor kan en læge ikke kombinere sin praksis med alternative behandlingsmetoder? Jeg er lidt ved at brække mig hver gang jeg hører argumentet med at alternative behandlere er kvaksalvere, der praktiserer udokumenteret hokus pokus uden evidens, mens lægeverdenen har sit på det tørre. Jeg har siddet til flere forelæsninger hvor div. overlæger måtte indrømme, at det i alt, alt for mange specialer og behandlingsmetoder som læger benytter sig flittigt af er meget så som så med evidensen.

Jeg kan komme med utallige eksempler. Igen trækker jeg et eksempel frem fra obstetrikken, som nok er et af de specialer, hvor der ikke er blevet forsket flittigt nok.

Da min svigermor fødte min mand fik hun lavet en rutinemæssig episiotomi - dvs. man klippede i mellemkødet på stort set ALLE!!! fødende - hvorfor? Det var jo bare noget man sådan havde tænkt sig frem til - hvis nu vi selv klipper så kan det være at vi kan undgå en spontan bristning og så kan vi styre udenom det farlige område - nemlig anal sphinchteren og undgå en ruptur af denne. Jamen logikken er klar - godt tænkt. Men bare ærgerligt at denne praksis som var totalt uden evidens - det må den have været - kunne få lov at husere i årtier.

I dag - ved man via forskning - at man ikke kan undgå en skade på mellemgulvet ved at klippe. Derimod så disponerer episiotomien netop for en skade - DEN BANER NEMLIG VEJEN - derudover er det meget bedre at få en spontan bristning da den heler rigtig meget bedre.

Det vil altså sige at den etablerede lægevidenskab i flere årtier har gået rundt og sanktioneret at man har påført sunde og raske kvinder skader på deres mellemkød - ene og udelukkende af den årsag at man ikke vidste hvad man gik rundt og lavede.

Hvad er forskellen mellem ovenstående og en kvaksalver?
JO obstetrikerne har åbenbart lov til at lave den slags ting - fordi de tilhører den etablerede lægestand… Ellers kan jeg ikke se forskellen.

Altså ufatteligt meget af det læger går rundt og laver mangler rent faktisk evidens! Så lad være med at kaste med sten når man selv bor i glashus?

Så er der den med at vi skulle have så høj levealder i vesten p.g.a. lægevidenskaben. Hvornår er det dokumenteret?

Den højere levealder skyldes efter al ssh. bedre levekår!

Og egtl. så klarer vi os ikke særlig godt sammenlignet med f.eks. Japan…
Vi har alt, alt for usund livsstil her I Dk. Noget som lægevidenskaben kun kan lappe lidt på men ikke gøre noget radikalt ved når først skaden er sket…

Og der er jo det med den minimale spædbarnsdødelighed at den har obstetrikerne netop -efter min viden - ikke kunnet rokket en decimal ved de sidste mange, mange år - heller ikke selv om de har kørt frem med alt hvad de havde af tungt skyts - til skade for alle de normale fødsler der så blev ufatteligt sygeliggjorte.

Det kan godt være Sv er skyldig, det kan godt være der findes kvaksalvere blandt alternative behandlere.- men lægevidenskaben - uha den laver godt nok også mange fejl!!! - og påfører sine pt. skader og behandling uden skyggen af evidens…men når det er læger der gør det så er det åbenbart noget heeeelt andet…
Helene (Cand.Med.)
Ja jeg er faktisk selv læge - men er nok bare ikke altid så stolt over det…
Og kunne godt tænke mig lidt mere selvkritik i lægestanden.

Det kan man også godt, og det er der da mange, der gør - men man skal bare gøre sig klart, at det man i så fald praktisere ikke er evidensbaseret - det er på linie med at kast knogler eller læse i te-blade. Rent principielt er der heller ikke noget i vejen med det, men der er altså ligeså meget evidens for at tebladene fortæller sandheden som at eksempelvis zoneterapi virker.

Spis lige brød til…

Det er korrekt, at der er mange procedurer og behandlingsmetoder der ikke er evidens for.

Forskellen på lægevidenskaben og alternative behandlingsformer er, at der i lægevidenskaben, selvom der ikke er evidens for noget, så er der som oftest en god fysiologisk begrundelse for den aktuelle behandlingsmetode.

En anden væsentlig forskel er, at lægevidenskaben i modsætning til alternative behandlinger bliver klogere - den lærer af sine fejl. Dit eksempel fra obstetrikken illustrerer det glimrende, for man har nemlig draget sig den erfaring at det ikke er godt at klippe - derfor er man holdt op. En sådan erkendelse ville du ALDRIG se hos en alternativ behandler.

Hvorfor den bitre tone…?

Hvor mange alternative behandlere søger evidens for deres behandling?

Hvis du ikke mener at spædbørnsdødeligheden er faldet i den vestlige verden over de sidste mange år, så skal du vist have din skolepenge tilbage.

Søger man på Danmarks statistik, så kan jeg da se, at dødeligheden for de nul-årige er faldet til det halve i løbet af de sidste 20 år!

Jeg fatter ikke helt hvad dit indlæg egentlig skal til for… for mig at se ligner det et surt opstød, som om du er bitter over et eller andet… for mig at se er der intet i den forudgående diskussion, der har blot lignet den tone du slår an… er det et personligt korstog du er ud i?

  • Mikkel

At den etablerede lægestand også kan lave fejl, refærdiggør vel ikke at SV kan påføre nogle i forvejen psykisk ustabile stakler psykoser ved at massere dem i vagina, imens han verbalt nedgør dem?

Mikkel har helt ret, når han siger at moderne lægevidenskab lærer af sine fejltagelser og forsøger at bevæge sig frem imod anerkendte metoder. Evidensbaseret medicin er mantraet i vores fag, hvilket jeg mener det også bør være.

Den alternative medicin har derimod nok sin force, fordi disse behandlere har bedre tid til hver patient end vi har på et sygehus, og samtidig er alternative behandlere nok også mere terapeutisk anlagt. Med dette mener jeg, at de måske er bedre til at få patienten til at tænke positivt omkring deres sygdom. (Måske ved manipulation, hvor nålene eller urterne er en del af remedierne?) Og hvis patienterne får det bedre af det, så fred være med det. Men hvis patienterne køres ned psykisk, som det vist har været tilfældet med SV, så synes jeg godt samfundet kan slå bremserne i…

Mvh Simon

Hej Simon og Mikkel!
Er min tone for skrap?
Jamen jeg præsenterer jo udelukkende fakta. Jeg kan godt lide at diskutere - men nej det er ikke udtryk for et personligt korstog.
Bitter - jo jeg havde ventet mig noget mere af 13. hårde, slidsomme semestre på medicin. Jeg synes, det er hårdt at opdage hvor langt lægevidenskaben har igen før den fatter bare de mest basale ting om sygdom og helbredelse. Jo læger kan da meget - men hvor meget FORSTÅR læger egtl. sådan helt basalt og hvor meget er egtl. primært symptombehandling?

Når jeg tænker efter så synes jeg desværre at der er så meget symptombehandling - og det værste at acceptere for mig som læge er at den behandling jeg kan tilbyde mine patienter næsten altid er risikofyldte operationer med efterfølgende men af en eller anden slags og/eller medicin som ofte mest er symptombehandling og som regel med risiko for særdeles farlige bivirkninger.

Det der så irriterer mig det er den manglende ydmyghed jeg ofte møder blandt andre læger - manglende ydmyghed overfor andre behandlere.
Manglende selvindsigt i forhold til hvor langt lægevidenskaben er fra at forstå bare en lille bitte smule af det hele. Vi er kommet et stykke vej men i realiteten er rejsen lige begyndt.

Jeg ved ikke om jeg skal betale mine skolepenge tilbage? Men jeg tror at den statistik du hentyder til Mikkel netop viser, at det fænomen som man kalder “vuggedød” - og som læger heller ikke forstår til bunds - er reduceret kraftigt - netop for de 0-1 årige - fordi man - igen , igen har fundet ud af at den først antagne anbefaling - igen, igen- gjorde skade -
først var man nemlig ude og anbefale at de små skulle sove på maven -
så fandt man ud af at det var helt forkert - de små skal sove på ryggen.
DEN ANBEFALING FORKLARER DEN HALVERING I MORTALITET FOR 0-1ÅRIGE, som du omtaler.

Det jeg taler om er den præ-,peri- og til dels postnatale mortalitet.

Den ville jeg i forhold til det, jeg har læst - ikke er faldet på trods af en sectio-frekvens der godt inspireret af amerikanske tilstande har tordnet opad siden kvinderne begyndte at føde på sygehuse i stort tal og siden lægevidenskaben begyndte at trænge ind på også de normale fødsler - som efter min mening udgør min. 90%

Det kan godt være, at læger lærer af deres fejl.

Men det ændrer nu ikke ved, at læger stadig sidder på magten i forhold til
hvad der er rigtig og forkert - og jeg synes det er for meget at man sådan kan være total arogant og afvise alle andre ideologier end ens egen - når denne ideologi bevisligt - faktuelt - er propfuld af fejl!!!

Jeg kan huske at jeg på studiet var til et foredrag om akupunktur. Den kvindelige læge som gik meget op i dette fortalte hvordan hun fik en reprimande for at ville bringe dette hokus pokus ind på afd.

Vi ved vist alle hvilken status akupunktur i dag nyder. Nu er det pludselig blevet så fint, at det en overgang kun var læger det måtte praktisere det!
Hvilket man så dog har fundet ud af var noget pjat. De fleste læger har kun lige taget et lille weekend -kursus. Men skal måske supervisere en orientalsk læge som har studeret akupunktur i 7 år!!!

Jamen jeg kan bare slet ikke klare denne arogance - som er så meget til grin - når man ved hvordan lægevidenskaben og læger ikke har styr på særlig meget men også famler rundt i blinde for at forstå bare lidt af hvad det hele går ud på.

Ydmyghed! Det ville klæde rigtig mange - jo errare humanus est - det ER menneskeligt at fejle - og selvfølgelig fejler læger også. Men det at se ned på alle andre behandlere - det er arogance når det er værst.
H.

P.S!
Jeg synes det er rigtig sjovt at diskutere - jeg ser det som en leg/ et spil tennis etc.
Hvis nogen kan gennemhulle mine argumenter -så prøv endelig - jeg vil dog ikke love, at jeg betaler mine skolepenge tilbage af den grund - så skulle de fleste af os vist tage et dybt greb i lommen uanset hvor i hierarkiet vi så befinder os - som stud.med, cand.med., speciallæge etc…
Jeg synes måske den klassiske mediciner, læge er så karrierefikseret at de fleste når jo slet ikke at være kritiske overfor deres eget fag. Det handler om at køre pensum igennem så mange gange som muligt, så man kan score den højeste karakter, dernæst handler det om at sprinte op ad karrierestigen så hurtigt som muligt - igen uden at stille for mange kritiske spørgsmål for det er jo ofte ikke karrierefremmende.

Det er måske ikke vores egen skyld - sådan er systemet og i mange tilfælde er det take it or leave it.

Men den arogance som Ventegodt måske udviser - også i forhold til at forske og afprøve nye metoder - den tror jeg faktisk han har fået på lægestudiet! Og ikke hos evt. alternative kolleger…
H.

Jeg vil anbefale en sober tone, i forummet.

Påstande omkring statistik og ligende, bedes underbygges med links til relevante sider fx til http://www.dst.dk/.
Eller fx. links til artikler.

Hvis I ønsker at diskuterer alternativ behandling, vil jeg forslå at I opretter en tråd om alternativ behandling. Denne tråd er om en konkret person, med konktere sigtelser.

mvh
svend

Hej Super moderator Svend!
Der er 2 - nej -3 ting jeg ikke forstår i din mail.

1)Overskriften i diskusionen hedder:“Søren Ventegodt O.A. ALTERNATIVE BEHANDLERE”.
Undskyld mig men hvordan kan det så være, at du lige pludselig gør opmærksom på, at man kun må diskutere Søren Ventegodt.
Det synes jeg ikke lige jeg eller andre kan gøre for - den er ikke nem at gennemskue.

2)Hvor mangler den sobre tone? Jeg har personligt ikke på noget tidspunkt talt dårligt om nogen person - jeg har diskuteret nogle holdninger - og understøttet dette med fakta, som jeg har læst mig til før og efter mit medicinstudium.

Hvis ikke dette er sobert - hvad er så? Hvad forstår du ved en sober tone?
Jeg ved jo ikke om det var mig du syntes ikke var sober?!!

3)Hvis jeg først skal sidde og finde links til al den viden, jeg har fået post- og prægraduat - puha - så er der ikke meget, jeg kan diskutere. Jeg har trods alt også et liv!

Mange venlige - forhåbentlig sobre - hilsner fra Helene.