Second opinion søges - igen

Jeg er faktisk ikke sikker på om suppleringskarakterene når at tælle med, hvis du sender dem efter 15. marts :thinking:
Hvis du har fået bedre karakterer i engelsk B, så bruger de kun dem, og ser ikke på hvad du har på A-niveau. De tager altså den højeste mundtlige og den højeste skriftelige karakter, og så et gennemsnit af det.

Vil det sige du har suppleret dansk A og engelsk B?
Hvad er din erfaring med det, skulle du også tage begge fag fra niveau 0 og tog du det som selvstudie, online eller fremmøde?
Jeg har fået at vide, jeg kan kun få lov at tage det som selvstudie og de er virkelig ikke meget for at give mig lov til at læse eng B, (da jeg har det på A), og jeg skal tage det hele fra niveau 0. :roll_eyes:

Jeg har BA i fysioterapi. Jeg overvejer lidt at færdige fys, håbe på der findes penge til af afskaffe loftet i finansloven til decemeber, og så evt. tage dansk A/eng B som selvstudie over foråret, hvis altså så ens karakterer når at tælle. Kan være @MarkMalm kan svare på dette?

Ja ens karakterer når at tælle.

Det er det samme princip som når 3.g’ere søger optag på uni i foråret, før de overhovedet er færdige med deres afsluttende eksamener. De begynder først at kigge rigtig på hvem der bliver optaget, og hvem der ikke gør, efter at ansøgningsvinduet smækker i d. 5. juli kl 12 og alle eksamener, karakterer og suppleringskarakterer lander inde i eksamensdatabasen :slightly_smiling_face:

Jeg søgte eksempelvis ind på medicin i år, både via kvote 1 og 2, før jeg havde færdiggjort min HF enkeltfag. Tror jeg manglede 5 eller 6 eksamener da jeg sendte min ansøgning afsted. Skrev bare, at jeg var i gang med matematik, fysik, biologi etc. og forventede at afslutte dem i juni 2019. Så snart jeg så havde afsluttet nogle fag, røg mine karakterer og eksamensbeviser automatisk ind i eksamensdatabasen, og så kunne jeg selv vedhæftet dem til min ansøgning…

Jeg kom ind via kvote 1, på betinget optag, altså under betingelse af, at jeg bestod kemi B sommersupplering.

Så du kan sagtens læse 2 fag op i foråret og alligevel søge ind via kvote 2. Du skal bare angive i din ansøgning, at du er i gang med de her 2 fag, og at du forventer at afslutte dem i juni 2020 :slight_smile:

Vh. Louise

Altså jeg tog begge fag som fjerndervisning og fik også en underviser til hvert fag. Engelsk B havde jeg det helt ok med og kunne godt følge med, men det mener jeg helt klart var fordi at jeg var solid til engelsk i forvejen. Dog var dansk A virkelig virkelig krævende. Der skal laves en aflevering hver tredje dag og det er et kæmpe pensum, så jeg vil bestemt anbefale at du tager dansk A som selvstudie, medmindre du er forberedt på at bruge en masse tid på det. Jeg startede ikke fra niveau 0.

Altså hvis du i forvejen ikke er god til de sproglige fag, så vil jeg råde dig til at tænke over om du tror at du kan formå at få bedre karakterer end du har i fagene i forvejen, for jeg mener at det kræver at man har en relativ høj sproglig intelligens for fx at få 10 i til den skriftlige dansk eksamen. Tror aldrig nogensinde jeg ville have valgt at læse fagene om, hvis jeg selv havde mulighed for at deltage i unitesten. Hvis du har en god logisk tankegang, hvilket det tyder på da du har, da du har fået høje karakterer i de naturvidenskabelige, så måske er tiden bedre brugt på at forbedre din læsehastighed osv., som kan gavne dig til unitesten :slight_smile:

ved ik lige om HF og STX bedømmes ud på samme kriterier når det gælder eksamen

jeg fik 12 ved min skriftlige dansk og mundtlige Hf-eksamen og synes ikke en sproglig intelligens var noget der var behov for

Det her bliver en lang smøre

Ved den skriftlige benyttede jeg teori samt hvordan jeg formidler stof (er der en sammenhæng og er det ikke bare rodet) samt det jeg vidste om at sætte komma (komma hvis du kan sige “der” og “som”, kommer ved brug af “men” samt ved indskudte sætninger)

udover det så besvarede jeg hele opgaven og gjorde det de forlangte (inddrag de andre tekster - hvilket egentlig ikke var særlig meget - måske blot lige en lille bemærkning til at understøtte min pointe ved at bruge en anden tekst fra hæftet som argumentation)

Teorien jeg brugte her var faktisk meget lidt - jeg havde om romantikken og den tekst jeg havde tog udgang i den del af romantikken der forbandt kristendommen med tanken om det “ophøjede”

at jeg så samtidig har en fortid i Jehovas Vidner og derfor nemt kunne spotte de religiøse motiver gjorde blot lettere :slight_smile:

desuden så skrev jeg aldrig min stil fra start til slut

jeg startede bare et sted midt i teksten og efterhånden som det hele skred frem blev der rykket rundt på tekster og der indskudt diverse ting som måske senere blev fjernet eller flyttet til en anden del

jeg selv kalder denne del for FLOW og den er inspireret af HOLLYWOOD-film-klip teknik - det handler om hvor der er behov for teksten/sætningen - hvor virker den henne i forhold til det andet

OG SÅ DET VIGTIGSTE

jeg skrev konklusionen UDEN en indledning - EFTER jeg havde konklusionen på plads (den var tilpasset hoved-teksten) SÅ skrev jeg indledningen - meget nemmere at finde en indledning der passer til en konklusion man allerede har lavet

og så var min sprogformidling altid neutral - ikke noget med JEG og VI og andet i den dur.

Desuden så vidste jeg hvilke emner jeg er stærkes i - skriv den opgave hvor man ved man er stærkest - jeg er stærk i tekst-analyser men ikke i retorik og argumentation f.eks.

Ved DANSK MUNDTLIG

jeg brugte teorien - hvad ses typisk i tekster fra den periode - hvorfor skrier man sådan (baggrunden for perioden) og så forfatterens karakteriste måde samt andre tekster af forfatteren

DERUDOVER og hvad jeg tror der trak op SÅ INDDROG jeg et andet fag, PSYKOLOGI i dette tilfælde

Jeg havde den tekst der hed FEJLEN af Anders Bodelsen - jeg lavede parallel til SIGNALEN omkring voyer-kulturen og nysgerighed og jeg inddrog Freuds ÆG idet der er en benægtelse i løbet af teksten men alligevel er man lidt styret af nogle drifter og skjulte tendenser

indledningen i FEJLEN handler om et hus hvis facade der forsvinder og dermed viser det gamle lag under - senere i teksten er det, på en måde, samme facade der krakelerer, blot hos mennesker og man sér det de skjuler (som Freuds ÆG angiver)

Bliver der egentlig lagt vægt på de karakterer man har opnået på et andet studie? Jeg kunne ikke få et præcist svar hos AAU. De sagde blot at der bliver lavet en helhelsvurdering.

Hvor læste du fagene som fjernundervisning? Fordi de fleste steder jeg finder, i hver fald med dansk, er kun fra niveau 0-A.
Og tog du fagene umiddelbart efter gymnasiet? Fordi jeg tænker det er nemmere at tage fagene evt som selvstudie, hvis man kommer lige fra gym. Jeg kan jo absolut intet huske fra undervisningen i gym.

Hvorfor kan du ikke deltage i unitest? Hvis det er snittet, så kan du jo søge dispensation for dette?
Og ja, jeg overvejer virkelig også om det er hele den kamp værd at køre på med dansk og engelsk frem for bare at få et fint fysjob - også økonomisk. Jeg har nu undtagelsesvis fået lov til at læse fagene online i KBH. Men det kræver selvfølgelig at jeg ikke færdiggør fys - ellers koster det op mod 24.000 kr pr fag. :open_mouth:

Jeg fik at vide fra AAU at karakterer fra videregående ikke tæller - hvilket er lidt ærgerligt.

Tak for gode tips. :slight_smile:
Rart at høre at måske er håb, selvom jeg ikke er super sproglig!

Mange tak for svar!
Det ved jeg nemlig de ikke gør på KU kvote 2. Der fik jeg at vide, det kom an på hvor ens ansøgning lå i bunken - hvis den lå øverst tæller karakterne ikke, men hvis den lå nederst kunne det godt nå at tælle, hvilket jeg egentlig synes er dybt mærkeligt, da det jo så er forskelsbehandling.

Det giver absolut ingen mening. Alle ansøgere skal behandles på lige fod. Jeg havde ringet ind og forhørt mig en ekstra gang

Læste fagene som FU på vuc syd og vuc fyn. Dansk b>a og englesk c>b. Læste ikke direkte efter gym. Har holdt et par års pause.
Har prøvet at søge om dispensation og endda med god dokumentation, men mit snit er åbenbart for lavt til at de vil give mig lov. Synd at de ikke lægger vægt på karaktererne i de adgangsgivende fag, for der har jeg et snit på 10 stykker.
24.000 kr for at deltage i fjernundervisning? Vildt og underlig dyrt.
Har du mulighed for at kigge på den privat besked jeg har sendt dig og give et svar? :slight_smile:

Hvor relevant tror du egentlig et enkelt semester fra et naturvidenskabeligt uni studie vil være for en kvote 2 ansøgning hos AAU? Umiddelbart er det karaktererne i de adgangsgivende fag som de lægger mest vægt på, så ved faktisk ikke hvor mange point de vil give for et enkelt semester.

Hvis du vil bruge relevant uddannelse så er sygeplejersken mest oplagt

Hvad med farmaci? Altså, jeg kan kun formå at få et enkelt semster med i vurderingen, da alt skal sendes inden 15 marts, så ved ikke hvor meget indflydelse det kommer til at have. Ved du egentlig om de lægger vægt på de karakterer man har opnået på studiet? For så ville det jo være meget oplagt at prøve at få så høje karakterer som muligt…

De vil stadig kigge på dine gymnasie adgangsfag. Men en relevant uddannelse vil kun tælle i den rigtige retning.

1 Like

Tænker mere på karaktererne fra en relevant uddannelse :smiley: Kunne nemlig ikke få et præcist svar fra AAU om det var noget i vægtede i deres helhedsvurdering.

Dem vil de måske kigge på men regn ik med det - karakter betyder mindre på uni end i gymnasiet

1 Like

Må jeg høre hvordan du præcist har udregnet dit snit i de 5 fag?
Fordi jeg tænker hvis du kom ind med 9,1 og jeg har 9,8, hvis jeg har regnet rigtigt, så burde det måske ikke være nødvendigt for mig at forbedre dette.
Ens STX samlede snit tæller ikke med, så vidt jeg kan se?
For der har jeg lavere end dig :grimacing: (8,0)
Jeg tror bare umiddelbart, hvis jeg satser på loftet afskaffes og får et fys job på et hospital frem til ansøgning, så vil det være mere relevant end hvis jeg bruger tiden på at få 12 i dansk/eng. Eller det tænker jeg i hvert fald selv det ville være, men man ved selvfølgelig aldrig med optagelsesudvalget :thinking: og det er også et kæmpe sats.

Men du har også 3 andre chancer på KU, sdu og au

1 Like

Ej hvor uretfærdigt at de ikke vil give dig dispensation, når nu du har så fine karakterer i de adgangsgivende fag. Min snit bliver også for lavt, når SDU sætter grænsen op til 9,0, så jeg håber virkelig jeg kan få disp. Troede ikke det var så svært :anguished:
Men tror mit snit på min bachelor ender på 9,7-9,9 alt efter sidste eksamen, så måske man kan bruge det til at få dispensation :thinking:

Gælder 9 I snit ikke kun for kvote 1? Der står ellers at alle som ikke opfylder kravet skal testes… Udover det, så gælder der først fra år 2021