Second opinion søges - igen

Hej, jeg er desværre ikke kommet ind på medicin i år, og står i den situation, at jeg ikke kan færdiggøre min BA som fys, hvis jeg vil søge igen til næste år.

Jeg fik at vide af AAU at jeg ville stå rimelig stærkt til næste års kvote 2, hvis jeg forbedrede mine karakterer i dansk og engelsk, da jeg allerede har 12 i matematik, kemi og fysik, som jeg netop har suppleret.

Ulempen ved dette er så, at jeg skal læse yderligere 2 fag op (uden SU) og måske forgæves. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil kunne klare de sproglige eksamener ligeså nemt som de naturvidenskabelige. Desuden vil jeg så skulle gå et helt år uden at kunne få et godt fys job, da jeg så igen må udskyde min BA, som jeg allerede har udskudt siden januar 2019.
(Desuden får AUU sandsynligvis dobbelt så mange velkvalificerede ansøgere næste år, da AUU er de eneste som ser på relevant erfaring i 2020, hvorfor konkurrencen må formodes at blive dobbelt så hård.)

Jeg kunne også vælge at satse på at uddannelsesloftet afskaffes og færdiggøre fys. Jeg tror, jeg ville have det fint med at være fys i nogle år, men jeg tror også, at jeg vil føle mig begrænset i længden. Desuden føler jeg ikke, at jeg får brugt mine evner inden for naturvidenskaben nok som fys.

Nogen der har et råd til hvad, der er fornuftigt at gøre?

Umiddelbart virker det jo ret absurd og som en måske ufornuftig beslutning at bruge tid på at læse 5 fag og 8 niveauer op.
(Min nuværende snit i adgangsfagene har jeg regnet til 9,8, hvilket nok er for lidt)

Har du overvejet at søge ind på sdu? Måske der er større sandsynlighed for at komme igennem unitest og mmi.
Jeg tror bestemt at uddannelsesloftet bliver fjernet inden næste ansøgningsfrist

Jeg har søgt SDU x2 - sidste gang gik det dog langt bedre end 1. gang, så det er også en mulighed næste år.
Jeg søgte alle steder i år undtagen AAU, som ikke accepterer supplering i kvote 2.
Jeg håber virkelig du har ret mht loftet!

Mit snit i de 5 fag er 9,1 da jeg søgte AAU

Og det var det snit jeg søgte med sammen med ca. 40 timers hjemmepleje-arbejde gennemsnitlig pr. uge, hver uge, i 7 måneder

Jeg var dog ved at opgradere mine karakterer i 2 fag (de fag hvor karakteren var lavest) og jeg blev færdig med de to fag i sommeren 2018 (hvor jeg havde søgt kvote 2)

Så jeg skrev i min ansøgning, på optagelse.dk, at jeg var ved at tage de her fag.

Jeg vil mene at hvis man vil ind på kvote 2 så handler det om ikke blot at snakke om det men også gøre noget for det

Man er nødt til at være i gang hele tiden hvis man virkelig vil det her

Jeg fik svar fra dem at snittet ikke var to cifret i år, men i den høje ende, men af en anden fik jeg at vide at snittet skulle være 2 cifret, så det er lidt forskellige svar man får. Men næste år kommer det sikkert til at være højere.
Forbedrede du også karakter i adgangsgivende fag, da du søgte?

Det kunne jo være at adgangskravene for AAU kvote 2 falder næste år, da 3 ud af 4 unier optager via en test. Så folk vil måske hellere satse på det, istedet for at opnå erhvervserfaring og forbedre deres karakterer i de adgangsgivende fag?

Så det vil sige du egentlig havde højere snit end de 9,1, hvis eksamen for de fag du forberede talte med?

Tilføjelse:
@MarkMalm jeg fik afslag på at læse dansk 0-A og engelsk C-B med begrundelsen at jeg ikke må læse et fag på lavere niveau og at mine karakterer var ‘for gode’ - jeg søgte ellers dispensation, men fik svar fra den øverste ledelse af det ikke var muligt i henhold til lovgivningen :thinking:
AAU er dog uforstående overfor dette, og siger at de altid anbefaler folk dette.
Har det været i nærheden af KBH du har læst, for så kan jeg måske kontakte et andet sted end kvuc?

Det er en interessant vinkel, men jeg tvivler. Jeg tænker tvært imod at alle de, der har erfaring, som har fået afslag i år, kommer til at søge AAU, så jeg frygter desværre at selvom jeg opfylder alle deres kriterier og får 12 i snit, at det stadig ikke er nok. Men jeg håber du har ret! :slight_smile:

Forstår ikke hvorfor du ikke går all in på de de 3 andre unier, som tilbyder testbaseret optag. Det burde vel være en meget mindre besværligt.

Helt sikkert, det gør jeg også. Har også søgt alle steder (undtagen AAU) i år. Men tænker bare chancen er størst hvis jeg går all in på alle uni’er næste år.

Nej - mit snit I DE 5 FAG var oprindelig 7,8

og ved at læse Mat A og KemiB igen fik jeg nye mundtlige karakterer som løftede snittet I DE FEM FAG fra 7,8 til 9,1

mit samlede HF-snit var 9,1 hele vejen (9,8 med bonus)

Yes, men som du siger, så bliver det altså en hård omgang. Engelsk b kommer nok ikke til at være så udfordrende, hvis du i forvejen er god til til det, men dansk A er (imo) en bitch (gigantisk pensum). Så er spørgsmålet om det er det værd at sidde 100 timer+ og forbedre karaktererne i de adgangsgivende fag, eller om det er bedre at bruge tiden på at forberede sig til unitesten.

Helt bestemt. Jeg er ikke stærk sproglig som jeg er naturvidenskabeligt, så selv engelsk B bliver ikke nemt, tror jeg. (Jeg kan sagtens læse fagbøger på engelsk, men der er lang vej derfra og så til at tekstanalysere en novelle)
Så det er også derfor jeg var/er så meget i tvivl, og synes det er synd at AAU vægter dansk/engelsk så højt.

Jeg læste i Esbjerg - jeg skulle betale 450 for både kemi og mat A mener jeg. - altså 900 kr. - men det er penge der er givet godt ud. - hvad er dine karakteren i fagene ?

Har du overvejet et alternativ?

Sygeplejeske uddannelsen

Sosu-arbejde

Det er to ting som også vil kunne bruges i ansøgningen / en fra mit studie havde det første år af sygeplejerskesken og kom
Ind med med denne samt et snit lige under 10 i de 5 fag

Jeg har læst til sygeplejerske og arbejder allerede som sygeplejevikar - dog kun deltid, så jeg tænker umiddelbart, jeg har en bred erfaring, da jeg netop har vagter på hele hospitalet og ikke kun én afdeling.
Men så vidt jeg kan forstå tæller den erfaring jeg har ikke, da AAU kun ser på fuldtidsarbejde og slet ikke ser på deltid (til trods for jeg har haft 24 timer nogen uger og læst mat/kemi/fysik ved siden af)
Jeg har også betalt 3x550 kr i alt for fagene.
Jeg har 4/7/7 i eng A og 4/7/10 i dansk A og 12 i alle øvrige adgangsgivende fag, men da karaktererne fra STX (dansk og engelsk) både er standpunkts- og eksamenskarakter vægter disse 3, så vidt jeg forstår, og trækker derfor en del ned.

Jeg synes generelt det er lidt svært at få studievejledning fra AAU, det eneste de siger er ‘læs på hjemmesiden’, fx ift. det med om deltidsarbejde slet ikke vægtes.
Og så synes jeg, det virker mærkeligt, at man nogen steder i landet godt kan karakterforbedre, men åbenbert ikke i København.
Så ja, jeg er lidt frustreret over hele situationen.
(Jeg fik at vide jeg som alternativ godt kunne tage det hele som selvstudie, men så skal jeg tage det hele fra niveau 0-A, dvs. det er meget større pensum og jeg får ingen vejledning/undervisning/opgaver/rettelser/hjælp, så jeg har lidt svært ved at se, hvordan jeg så skal kunne få en bedre karakter, og i princippet skal jeg jo bare have B-A og C-B)

Kan ik husk om
Du har nævnt det men hvad er dit samlede snit.

Altså hvis du kan få mindst 30 timer gennemsnitlig pr. uge i arbejde og det behøver ikke være samme sted du arbejder - så du kan sagtens supplere med Vikar-bureau som PowerCare for at komme op.

  • du skal prøve at gøre det op i huller og ikke-udfyldte huller - hvor er hullerne - hvad mangler

Den eneste grund til at jeg kunne have de to ekstra fag var bl.a. fordi kommunen mente jeg tjente for meget og gav mig en fast afspadseringsdag (hver 4. uge) plus jeg havde mange ubrugte afspaseringstimer jeg kunne fyre af på de andre dage - således kunne jeg holde fri om tirsdagen og tage til kemi B fra 8-10:30. Plus jeg tog fri fra kl. 13 om torsdagen og kunne møde til kemi B kl. 13:50. - mat a var om aftenen

Så her brugte jeg de huller jeg havde samt huller jeg kunne bruge vha. ikke-udfyldte huller som jeg dog kunne skabe

Ærligt så vidste jeg ikke hvad jeg havde gang i - jeg vidste kun at jeg måtte gøre noget for at jeg ikke bare sad og foretog mig ingenting og så få endnu en afvisning.

Desuden skal du bruge det der ikke virker - hvis det ikke virker skal du ændre på det - så der er også noget du kan kigge på fra tidligere afslag :slight_smile:

Men hvis jeg kom ind med snit på 9,1 i de 5 fag ville jeg ikke satse på at forbedre mit snit. - jeg ville kigge på arbejde i stedet for

Hvad kan du arbejde som ? - skriv alt ned du kan arbejde med

Derefter ring til AAU og hør hvilke af de ting der vurderes på

Det er min vurdering efter rigtig mange telefon-samtaler med AAU at de gerne vil give råd hvis man har specifikke spørgsmål og ik bare af generel karakter

1 Like

Jeg fandt ud af jeg nok ender på 9,8 i gennemsnit i adgangsgivende fag, da jeg fik at vide de udregner et ‘simpelt gennemsnit’. Mit samlede snit er kun 8 :frowning:
De siger også nu at fuldtidsarbejde ikke vil hjælpe fordi jeg allerede har mere end et års relevant uddannelse, hvilket jeg også synes er lidt mærkeligt.

Det eneste der så er ærgerligt nu, er at gå et år uden at kunne få job, som det jeg er uddannet til, og jeg tror det bliver meget svært at få et relevant job uden autorisation (bortset fra det jeg har i forvejen, som jeg ikke holder til 1 år)

Kan du forklare lidt nærmere omkring hvad du mener med “et simpelt gennemsnit”. Hvordan udregner de gennemsnittet helt præcist i de 5 adgangsgivende fag? Da du søgte ind i år, havde du da 9.8 i snit og næsten en gennemført bachelor med i kufferten eller hvordan?

Altså fx vægter A-niveau fag ikke højere end B-niveau fag, og hvis du fx har både standpunktskarakter og eksamenskarakter, så tager de snittet derfra og det snit er så det, der bruges til udregning af samlet snit. Det betød for mig at mit snit gik fra 9,0 til 9,8, så nu tvivler jeg på om det er nødvendigt for mig at karakterforbedre, hvis andre er kommet ind med 9,1.

Jeg søgte ikke ind i år på AAU, fordi jeg supplerede, hvilket man desværre ikke må i kvote 2 på AAU. Men det var ikke nok til at komme ind på KU - men her fik jeg også at vide at karakterne fra supplering ikke havde nået at tælle, hvilket KU mente kunne være grunden til afslaget.