Motiveret ansøgning

Hejsa!!
Jeg håber der er nogle der har lyst til at læse min motiverede ansøgning igennem, og komme med forslag til ændringer!!!
På forhånd tak, og her kommer den så…

Motiveret ansøgning

Mit navn er Trine Tang Thomsen og jeg er 21 år, og blev matematisk student i 2004 på Nordfyns Gymnasium. (dokumentation vedlagt). Jeg har altid haft en stor interesse for den menneskelige krop, og jeg er meget motiveret for at komme i gang med at læse medicin på Syddansk Universitet.
Da jeg ikke kom ind på medicinstudiet i sommeren 2005, begyndte jeg i stedet at læse biomedicin på Syddansk Universitet på det naturvidenskabelige basisår, fordi jeg mente, at det kunne forbedre mine chancer for senere at komme ind på medicinstudiet. (dokumentation vedlagt for beståede eksaminer på 1. og 2. kvartal, derudover sendes bevis for beståede eksaminer i 3. og 4. kvartal senere).
De naturvidenskabelige fag samt de medicinske fag som anatomi og fysiologi har altid interesseret mig, og biomedicin er en kombination af disse, men det praktiske aspekt, hvor man er i kontakt med patienterne og behandler dem, mangler. Derfor har dette år gjort mig endnu mere sikker på, at det er læge, jeg vil være og ikke biomedicinsk forsker.
Det fascinerede mig utrolig meget, da vi på biologikurset hørte om, hvordan nogle sygdomme opstår på celleplan, og jeg forstod hvad der egentlig skete af ændringer i kroppen. Det må derfor være rigtig interessant, når man som medicinstuderende og læge får så stor en viden om hele mennesket, at man kan give en diagnose ud fra nogle få symptomer.
Min motivation for lige præcis at læse medicin er, at jeg gerne vil arbejde med noget, der har betydning for mennesker og deres helbredstilstand, samtidig med at det er et fagligt udfordrende fag. Det er ligeså meget medicinstudiet, som det at være færdiguddannet læge, hvor man videreuddanner sig resten af sit liv, der tiltaler mig.
Jeg mener, det er en fordel, at have prøvet at studere på universitetet før, idet jeg er vant til at strukturere min hverdag i forhold til studierne, hvilket også er meget vigtigt at kunne på medicinstudiet, da det er et hårdt studie med et stort læsepensum. Derudover tror jeg også, det er en fordel rent fagligt, da nogle af de relevante fag er på samme eller højere niveau på naturvidenskab end på medicinstudiet.
Jeg har gjort en stor indsats for at klare det så godt som muligt indtil videre på universitetet, og vil ligeledes arbejde meget målrettet, når jeg kommer ind på medicinstudiet og som færdiguddannet læge.

I min fritid har jeg været frivillig gymnastikinstruktør i flere år, og har været på relevante instruktørkurser (dokumentation vedlagt). Derudover har jeg også taget et 12 timers førstehjælpskursus, da jeg mener, det er vigtigt at kunne hjælpe sig selv og andre i nødstilfælde, og bevare overblikket i stressede situationer.
Efter gymnasiet arbejdede jeg i et halvt år, før jeg startede på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor jeg gik i fem måneder i foråret 2005. Her fik jeg en lederuddannelse i gymnastik, og desuden blev vi undervist i idrætsteori, hvor vi fik et indblik i kroppens anatomi og fysiologi. Det var især noget, som vakte min interesse. Udover det faglige, har opholdet især gjort, at jeg er blevet mere moden, og det har givet rigtig meget rent socialt, og disse menneskelige kvalifikationer mener jeg, er en fordel at besidde som læge.
På højskolen var jeg også hjælpetræner ved ”beskyttet svømning”, hvor jeg en gang om ugen havde et barn med i svømmehallen, der enten psykisk eller fysisk havde brug for ekstra opmærksomhed. Det var meget tankevækkende at se, hvor store fremskridt børnene gjorde i løbet af meget kort tid.
Efter jeg kom hjem fra højskolen, arbejdede jeg på et plejehjem, for at forbedre min studieegnethed endnu mere, og dette arbejde har igen bekræftet mig i, at det er medicin, jeg brænder for. (dokumentation vedlagt)
På plejehjemmet var jeg på flere forskellige afdelinger, og ansvaret for beboernes daglige pleje og samarbejdet med det øvrige personale har gjort, at jeg har fået en meget større faglig og praktisk viden indenfor det sundhedsfaglige felt. Derudover har jeg også oplevet den daglige gang af læger og sygeplejersker, og fulgt beboernes forskellige sygdommes forbedring og forværring, hvilket jeg fandt meget interessant.
Alt dette har givet mig et større indblik i, hvilke situationer man kan udsættes for som læge, og vist at det er nødvendigt at kunne bevare overblikket i stressede situationer, hvilket er egenskaber, jeg mener, jeg besidder. Derudover har arbejdet på plejehjemmet også udviklet mig personligt, og givet mig mange menneskelige erfaringer, som jeg mener, jeg kan bruge senere i mit arbejde som læge.
Jeg ser rigtig mange muligheder indenfor lægevidenskaben, og håber I kan se det er et meget stort ønske for mig at læse medicin, og at jeg har de rette kvalifikationer til det.

jeg er ret sikker på at dit navn ikke må stå på ansøgningen, det må den i hvert fald ikke hvis man søger ind på KU…så det ville jeg nok lige tjekke en xtra gang!

Kære Trine

Jeg giver den l.ige kniven.

Mit navn er Trine Tang Thomsen, og jeg er 21 år. Herved søger jeg om optagelse på medicinstudiet på … universitet.

Jeg blev matematisk student i 2004 på Nordfyns Gymnasium. (se bilag nr. ?). Jeg har altid haft en stor interesse for den menneskelige krop, og jeg er meget motiveret for at komme i gang med at læse medicin på Syddansk Universitet.
Da jeg ikke kom ind på medicinstudiet i sommeren 2005, begyndte jeg i stedet at læse biomedicin på Syddansk Universitet på det naturvidenskabelige basisår, fordi jeg mente, at det kunne forbedre mine chancer for senere at komme ind på medicinstudiet. (se bilag nr. ?? og senere bilag nr. ??).

De naturvidenskabelige fag samt de medicinske fag som anatomi og fysiologi har altid interesseret mig, og biomedicin er en kombination af disse, men det praktiske aspekt, hvor man er i kontakt med patienterne og behandler dem, mangler. Derfor har dette år gjort mig endnu mere sikker på, at det er læge og ikke biomedicinsk forsker, jeg vil være.
Det fascinerede mig utrolig meget, da vi på biologikurset hørte om, hvordan nogle sygdomme opstår på celleplan, og jeg forstod, hvad der egentlig skete af ændringer i kroppen. Jeg finder det derfor yderst fascinerende, at man som medicinstuderende og læge får så stor en viden om hele mennesket, at man kan give en diagnose ud fra nogle få symptomer.

Min motivation for lige præcis at læse medicin er, at jeg gerne vil arbejde med noget, der har betydning for mennesker og deres helbredstilstand, samtidig med at det er et fagligt udfordrende fag. Det er ligeså meget medicinstudiet, som det at være færdiguddannet læge, hvor man videreuddanner sig resten af sit liv, der tiltaler mig.
Jeg mener, det er en fordel, at jeg har prøvet at studere på universitetet før, idet jeg er vant til at strukturere min hverdag i forhold til studierne, hvilket også er meget vigtigt at kunne på medicinstudiet, da det er et hårdt studie med et stort læsepensum. Derudover tror jeg også, det er en fordel rent fagligt, da nogle af de relevante fag er på samme eller højere niveau på naturvidenskab end på medicinstudiet.

Jeg har gjort en stor indsats for at klare det så godt som muligt indtil videre på universitetet, og jeg vil fortsætte min målrettede og ihærdige indsats, når jeg kommer ind på medicinstudiet og som færdiguddannet læge.

I min fritid har jeg været frivillig gymnastikinstruktør i flere år og i din forbindelse deltaget i relevante instruktørkurser (se bilag nr. ??). Derudover har jeg også taget et 12 timers førstehjælpskursus, da jeg mener, det er vigtigt at kunne hjælpe sig selv og andre i nødstilfælde samt bevare overblikket i sådanne stressende situationer.

Efter gymnasiet arbejdede jeg i et halvt år, før jeg startede på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor jeg gik i fem måneder i foråret 2005. Her fik jeg en lederuddannelse i gymnastik, og vi blev desuden undervist i idrætsteori, hvor vi fik et indblik i kroppens anatomi og fysiologi. Det vakte i særdeleshed min interesse. Udover det faglige har opholdet gjort, at jeg er blevet mere moden, hvilket rent socialt har været en stor gevinst for mig, og jeg mener, at disse menneskelige kvalifikationer er væsentlige egenskaber hos en læge.

På højskolen var jeg også hjælpetræner ved ”beskyttet svømning”, hvor jeg en gang om ugen med i svømmehallen havde et barn, der enten psykisk eller fysisk havde brug for ekstra opmærksomhed. Det var meget tankevækkende at se, hvor store fremskridt børnene gjorde i løbet af meget kort tid.

Efter højskoleopholdet arbejdede jeg på et plejehjem for at forbedre min studieegnethed endnu mere, og dette arbejde har igen bekræftet mig i, at det er medicin, jeg brænder for. (se bilag nr. ??)
På plejehjemmet var jeg på flere forskellige afdelinger, og ansvaret for beboernes daglige pleje og samarbejdet med det øvrige personale har gjort, at jeg har fået en meget større faglig og praktisk viden indenfor det sundhedsfaglige felt. Derudover har jeg også oplevet den daglige gang af læger og sygeplejersker, ligesom jeg har fulgt beboernes forskellige sygdommes forbedring og forværring, hvilket jeg fandt yderst interessant.

Alt dette har givet mig et større indblik i, hvilke situationer man kan udsættes for som læge, ligesom det har vist mig, at det er nødvendigt at kunne bevare overblikket i stressende situationer, hvilket er egenskaber, jeg derved har demonstreret at besidde. Derudover har arbejdet på plejehjemmet også udviklet mig personligt og givet mig mange menneskelige erfaringer, som jeg ved, at jeg kan bruge senere i mit arbejde som læge.

Jeg ser rigtig mange muligheder indenfor lægevidenskaben og håber, at I kan se, det er et meget stort ønske for mig at læse medicin, og at jeg har de rette kvalifikationer til det.