Medicinstuderendes vikariater står for skud, hvor er FADL?

->fischer:

Det er vel ikke udelukkende en nødløsning, det er jo også en fremragende måde at forberede de studerende på det kommende arbejde de skal udføre. Man har et større sikkerhedsnet som studerende vikar end som turnuslæge, så overgangen bliver ikke så voldsom som den ellers kan blive når man første gang skal i vagt, f.eks.

->frold

Tja, en fagforening har ikke som hovedopgave at komme med pressemeddelelser, så vidt jeg ved, så man kan vel sagtens tillade sig at kalde sig for fagforening selv om der ikke foreligger de samme rutiner omkring dette…
Personlig ser jeg nu heller at de aktive i FADL bruger sine kræfter på overenskomst, arbejdsvilkår og medlemsfordele, end at læse aviser hele natten… måske er jeg bare mærkelig.

Jeg tror ikke det er for sent nu, men spørgsmålet er snarere om pressemeddelelsen fra FADL nogensinde ville få lige så stor opmærksomhed som den oprindelige nyhed, som jo er langt mere spændende.

Jeg synes din vrede mod FADL i denne sag er malplaceret…

Det er ikke en vrede snarere en undren - jeg synes det ville være oplagt at FADL gik ud og gav deres besyv med. FADL kunne vel godt have et fælles sekretariat der tog sig af den slags - det ville da signalere en professionalisme, som jeg savner. Men FADL står måske stadigvæk i stampe og som et andet socialdemokrati fortsat bruger kræfterne på interne kampe frem for en fælles offensiv.

Enig! http://www.sst.dk/publ/Off_Medd/Off_medd_laegestuderende.pdf

I øvrigt finder jeg det også nyttigt, om FADL allierede sig med DADL og evt Amtsrådsforeningen (eller hvem der nu taler på vegne af sygehusene) og forklarede situationens rette sammenhæng.

… og så kunne det måske være interessant, at spørge Patientforeningen, hvem de helst ville behandles af: En lægestuderende eller en polsk læge, der ikke taler et ord dansk (ikke et ondt ord om deres faglige kvalifikationer iøvrigt)? Hvis man spørger fru Jensen ude i Bøvlesømagle, så er jeg ikke i tvivl om, at hun helst så den lægestuderende igen.

Så, der er altså to sider til denne sag… hvilket ikke fremgår synderligt detaljeret af nogle af indslagene i medierne.

  • Mikkel

Vi har fået at vide af de faglige vejledere på SDU at vi som medicinstuderende godt kan få vikariater allerede efter afsluttet 6. semester - det er helt op til de enkelte overlæger på afdelingerne at tage ansvaret - det giver vel 3½ års for dem på den gl ordning. Men langt de fleste kan selvfølgelig ikke få vikariater alligevel før efter 8-9. semester fordi det vurderes at vi ikke kan nok før.

Så skal en sådan ansættelse ske udenom overenskomsten med Amtsrådsforeningen, og kan man så stadig kalde det for et “lægevikariat”?

Ifølge overenskomsten mellem FADL og Amtsrådsforeningen/H:S skal man have afsluttet 8. semester.

Iøvrigt: Faldt lige over BT’s leder af Erik Meier Carlsen http://www.bt.dk/leder/ :

[align=justify][color=darkred]Grønne »læger«

Når der samtidig kan findes flere eksempler på alvorlige, i et enkelt tilfælde dødbringende fejl, som begås i forbindelse med de studerendes vikarieren kan man virkelig få bange anelser.
Er danske hospitalspatienter og patienter på skadestuer udleveret til halvstuderede unge mennesker, som slet ikke kan levere den kvalificerede vejledning og behandling, som må være en helt naturlig forventning i det danske sundhedsvæsen?

Sandheden er, at vi ikke rigtig ved det - og det er i virkeligheden hovedproblemet ved tingenes tilstand.

Naturligvis vil det danske sundhedsvæsen ikke uden videre udlevere patienterne til folk, der ikke har den nødvendige uddannelse. Det problematiske ved de herskende tilstande synes at være, at systemet fungerer sådan, at studerende kan bestride normale lægevagter, hvis den såkaldte »bagvagt«, en fuldt uddannet læge mod en ekstrabetaling står til rådighed som vejleder og tilsynsførende for den studerendes arbejde.

Men i det mest tragiske af de eksempler på fejlbehandling, B.T. i dag kan trække frem, forsømte den studerende lægevikar at trække på den uddannede bagvagts ekspertise. I et skæbnesvangert overmod afsagde den studerende helt på egen hånd dom over patienten, en fejlvurdering, der efter alt at dømme kostede patienten livet.

Nu kan intet system naturligvis gøres fuldstændig sikkert overfor menneskelige fejl og åbenlyse regel-brud. Men som B.T.'s reportager i dag viser, så kunne der med forholdsvis enkle midler gøres meget for at skabe øget sikkerhed omkring de studerendes vikar-arbejde.

Dels kunne man, som patientforeningens formand foreslår, fastsætte specifikke regler for, på hvilke områder den studerende kan træffe egne beslutninger uden at præsentere situationen for en uddannet læge.

Dels kunne man sikre sig, at alle studerende, som fungerer i vikarjob, bærer et tydeligt skilt, som viser alle de patienter, som behandles, at der er tale om en studerende.

Vi går ud fra, at der er uddannelseshensyn blandt argumenterne for ordningen. I forvejen virker lægestuderende i praktik, inden de færdiguddannes.

Og naturligvis må de også i et vist omfang kunne tage egne beslutninger for at opnå den træning og kvalitet i uddannelsen, der i sidste ende er patienternes bedste garanti.

Men det er uacceptabelt at sløre for patienterne, at den hvidkitlede mand eller kvinde, de har overfor sig, ikke er uddannet læge. Sundhedsvæsnet kæmper nu - og i al forudsigelig fremtid - med et voldsomt udgiftspres.

Læger og sundhedsvæsen erobrer stadig nye kompetencer og muligheder for at behandle nye og tidligere håbløse sygdomme. Derfor er det nok uundgåeligt at der må tænkes i fleksible løsninger, der kan mindske nødvendigheden af at køre med meget høje bemandinger blot for at kunne håndtere spidsbehandlinger.

Studerende med erfaring og under kompetent tilsyn og vejledning kan formentlig være en fornuftig del af en nødvendig prioritering af midlerne.

Men systemet må oplagt gøres mere sikkert med de få og indlysende opstramninger, der forelås af dagens avis.[/color] [/align]

(Jeg har gengivet teksten, da linket ikke er permanent)

Der er to væsentlige punkter:

  1. En henvisning til en ulykkelig - men gammel - sag, der involverer en lægestuderende i vikariat (Link til PKN). Det er selvfølgelig en meget alvorlig sag, men hvorfor trækkes den frem nu?

  2. At det sløres, at man står over for en vikar. Som ovenfor linket til (Sundhedsstyrelsens vejledning om lægevikarer) er der i så tilfælde tale om kvaksalveri.

Samlet set mener jeg ikke der er en sag. Vi hjælper samfundet, og får løn og erfaring for det. Alle er glade. Der foreligger regler på området. Hvis de ikke følges, er det en administrativ sag, evt. en sag om overtrædelse af kvaksalveriparagraffen. Punktum.

Næh, jeg mener heller ikke, at der er en sag - men nu er vi heller ikke en del af BTs (desværre store) gruppe af kernelæsere. Enten er denne sag glemt i morgen, hvis BT ikke følger op på det - eller også bliver den anledning til at de kære, men letpåvirkelige, politikere finder det nødvendigt at ændre reglerne efter massernes pres.

Iøvrigt spekulerer jeg på, om den passus fra overenskomsten med vikariater efter 8. semester ikke kun er der, fordi overenskomsten ikke er tilpasset den nye studieordning på KU…? Det ville svare til, at man ikke kunne tage viakriater før efter 12. semester (KU) på den gamle ordning.

Jeg har da også kendskab til flere, der har haft viakriater (psyk.) allerede efter 6. - og har også selv fået det tilbudt…

  • Mikkel

Det er altid dejligt at medierne interesserer sig for vores fag. Se bare en dag som idag hvor der er hele 3 nyheder fra lægeverdenen:

  1. Forside på BT med en dobbeltside artikel og mange billeder. En vred formand for Patientforeningen (hvem har også nogensinde hørt Karsten Skawbo sige noget positivt om noget?) og en svag sundhedsstyrelse (her er måske et sted at tage fat: De er jo netop blevet spurgt og svarer noget i nærheden af at der ikke er regler fordi det er for besværligt(!!!). Det kunne måske være passende at henvise til de nævnte anbefalinger?)
  2. Bakteriebomber på tastaturer - specielt de bærbare som bruges til stuegang.
  3. Terminalt syge kræftpatienter sendes for tidligt hjem. Vi svigter patienterne…

Det er ikke ligefrem de positive historier der præger mediebilledet og ja, som stud.med’er bruger vi lang tid på at “forsvare” vores verden/hverdag.

Jeg tror bestemt ikke at sagen slutter her - måske i den offentlige debat men det er sikkert at vi som stud.med’er ude på afdelingerne ikke har hørt det sidste.
Første gang man bliver mødt af et afvisende “Jeg vil kun tale med den rigtige læge” fra en patient er hård og det kommer sikkert til at ske igen. Hvor mange steder er det BT der ligger i opholdsstuerne og ikke Børsen? Derfor er det vigtigt at debatten fortsættes i det offentlige rum de næste dage. Derfor er en udtalelse fra FADL også noget værd i morgen. Det er vigtigt at pointere at det er samvittighedsfulde unge mennesker, der efter moden overvejelse har valgt at tage et lægevikariat.

Vi der skriver herinde har noget svært ved at blive uenige om, at lægevikariater er en god ide og nødvendige for at arbejdet rundt om på sygehusene til at gå op. Vi kunne jo deltage i den offentlige debat og selv være med til at præge holdningen derude - i stedet for at bruge kræfter på at kritisere dem, der er enige med os.

Fordi BT laver dårlig journalestik og ikke på forhånd for uddybende kommentarer fra alle indvolverede partnere, mener jeg ikke at du kan gå og brokke dig over at FADL ikke har trykt et modsvar på siden efter! Det skal gøres af almindelige studerende som dig om mig og gæt hvad: De sidder sgu nok ikke og scanner aviserne natten før.

Nu lyder du bare som en sur gammel mand. Det kan da på ingen måde gavne debatten

…i øvrigt mener jeg, vi har et ord for hele denne polemik omkring studerendes gøren og laden på landets sygehuse - tror nok det hedder “uddannelse”…

[size=4]Her kommer FADL så på banen![/size]

Først er jeg ked af (på diverse personers vegne her på siden og specielt i denne tråd…) at en seriøs organisation som FADL bliver skudt i skoene at stå “i stampe og som et andet socialdemokrati fortsat bruger kræfterne på interne kampe frem for en fælles offensiv”

Vi er rent faktisk en del, der gør et pænt stort arbejde som for eksempel:
-At forhandle den temmeligt gode løn, som også ikke-FADL-medlemmer nyder godt af som lægevikarer
-Sørge for at lægestuderendes mening bliver hørt hos Sundhedsstyrelsen
-Sørge for at der er FADL-vagter at få og at de får løn
…og meget mere

Til de interessserede kan det oplyses, at FADL’s Lægevikargruppe, der forhandler overenskomsterne for lægevikarer, har brugt det meste af dagen idag på at udarbejde en pressemeddelelse, som jeg stærkt regner med bliver udsendt i morgen. (Jeg har ikke selv været direkte involveret, men har hørt fra de involverede, at de arbejder kraftigt på sagen).

Jeg kan godt se at det ville være bedst, hvis FADL 1 time efter TV2-nyhederne havde været i Radioavisen eller noget lignende, men nu er vi altså en studenterfagforening hvor ingen af politikerne får løn for arbejdet - hvilket kan ses på kontingentet! - og så tager det lidt længere tid!

Så: Vær tålmodige og følg med i Nyhederne i morgen, så skal I bare se hvad FADL kan…

Med håbet om en lidt mere sober tone fra visse personer fremover,

Christian Lottrup
Medlem af Sundhedspolitisk Udvalg og Lægevikargruppen i FADL

[quote=“frold”:3aart1sb]fagforening der ikke er en fagforening - intet under at FADL har et svært dårligt image blandt de studerende - i hvert fald dem jeg kender…

[/quote]

Okay, Frold, hvad med lige at give den halv gas ? Får hurtigt indtrykket af, at denne tråd egentlig ikke blev påbegyndt mht. skandalehistorien om lægevikarer, men snarere at du endnu en gang vil lufte dine frustrationer over FADL. Old news…

Jeg har desuden svært ved at tro på den påstand at du KUN kender studerende, der mener FADL har et dårligt image. Kan der virkelig være så stor en forskel på de studerende, som vi to kender hver især i vores omgangskreds ?
Kan ikke lige umiddelbart komme på nogen specielle (fraset dig og Jensemand, naturligvis), der er af denne opfattelse. Men OK, nu er i jo heller ikke en del af min omgangskreds (Kunne ellers være en udsøgt fornøjelse :slight_smile: :slight_smile: )

Blev kimen til dine frustrationer over FADL i virkeligheden ikke allerede lagt på det tidspunkt, hvor FADL ikke udtrykte interesse i at samarbejde med dig vedr. dette site ?

Måske er det mig, der tager fejl.

Er jeg den eneste der mener at BT maaske har en meget central pointe naar de er bekymrede over groenne laegevikarer? Jeg kan sagtens forstaa de patienter der ikke foeler sig taget ordentligt varer paa naar de bliver moedt af en medicinstuderende der mangler tre og et halvt aar af studiet. Personligt har jeg da kendskab til en enkelt studerende der havde vikariat allerede efter 5. semester, set i det lys kan jeg godt forstaa patientforeningens bekymringer.

Undskyld alle oe, ae og aa’er men jeg er pt. i klinik downunder

Det glæder mig og det glæder jeg mig til :smiley:

Man kan da heller ikke få lov til at oponiere uden at blive opfattet som FADLs fjende nr 1. Jeg mener bare det er vigtigt at vi som medlemmer tager aktiv del af samfundsdebatten og at vi er kritiske. Jeg bruger en stærk retorik, men sådan er jeg :smiley:

Summasummarum - nu sker der noget - og inderst inde i “mit sten hårde og kolde anti FADL hjerte” var det det jeg ville opnå. Om det var sket uden denne tråd og uden brug af en stærk retorik ved jeg ikke, men nu rykker FADL da. Og de kan jo så bruge denne tråd og dette forum til at vinde goodwill hos deres medlemmer…Jeg ville ønske FADL brugte denne side mere til at kommunikere ud til deres medlemmmer og måske også dem der ikke er medlemmer til hvad de går og laver. Og ikke bare brugte forummet til at sige nu hvad man får som medlem, men også hvad der kontruktivt arbejdes med. Kalenderen er også en funktion I skal være velkomne til at bruge til anocere arrangementer o.l. Siden formes af jer brugere - har i en vigtig dagsorden så sæt den!

Så er der mere fra den front:

http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=3691020&forside

glæder mig til at se FADL’s svar på alt det her.

[quote=“chrlottrup”:2k090ccu][size=4]Her kommer FADL så på banen![/size]

Først er jeg ked af (på diverse personers vegne her på siden og specielt i denne tråd…) at en seriøs organisation som FADL bliver skudt i skoene at stå “i stampe og som et andet socialdemokrati fortsat bruger kræfterne på interne kampe frem for en fælles offensiv”

Vi er rent faktisk en del, der gør et pænt stort arbejde som for eksempel:
-At forhandle den temmeligt gode løn, som også ikke-FADL-medlemmer nyder godt af som lægevikarer
-Sørge for at lægestuderendes mening bliver hørt hos Sundhedsstyrelsen
-Sørge for at der er FADL-vagter at få og at de får løn
…og meget mere

Til de interessserede kan det oplyses, at FADL’s Lægevikargruppe, der forhandler overenskomsterne for lægevikarer, har brugt det meste af dagen idag på at udarbejde en pressemeddelelse, som jeg stærkt regner med bliver udsendt i morgen. (Jeg har ikke selv været direkte involveret, men har hørt fra de involverede, at de arbejder kraftigt på sagen).

Jeg kan godt se at det ville være bedst, hvis FADL 1 time efter TV2-nyhederne havde været i Radioavisen eller noget lignende, men nu er vi altså en studenterfagforening hvor ingen af politikerne får løn for arbejdet - hvilket kan ses på kontingentet! - og så tager det lidt længere tid!

Så: Vær tålmodige og følg med i Nyhederne i morgen, så skal I bare se hvad FADL kan…

Med håbet om en lidt mere sober tone fra visse personer fremover,

Christian Lottrup
Medlem af Sundhedspolitisk Udvalg og Lægevikargruppen i FADL[/quote]

Personligt er jeg snart ved at være træt af at blive beskyldt for en usober tone hver gang nogen vover sig til at kritisere “vor alles” fagforening. Synes der mangler forståelse for at man godt kan holde en god tone i en debat selvom der indgår kritik af FADL i denne. Reponset på en eventuel kritik af FADL er også altid den samme. En hurtig opsummering på alt det gode FADL nu engang gør og så en opfordring om selv at melde sig ind i bestyrelsen af FADL hvis man er utilfreds. Man kan spørge sig selv om hvorvidt det er en fornuftig måde at forholde sig til kritik på :?:

:wallb:

enig, hvor er fadl’s udspil?
jeg er også træt af at fadl konstant får en impengment i skulderen af at klappe sig selv på ryggen, over alt det gode de gør.

Kom nu FADL, jeg har betalt til jer siden 2001, og ønske faktisk at få lidt for pengene. Vis nu for en gangsskyld, at I ikke kigger socialdemokraterne over skulderen, når i vælger taktik.

mvh
svend

[quote]mit sten hårde og kolde anti FADL hjerte[/quote] :lol:

Lad bare BT og TV2 koge suppe på den nyhed. Nyheden er primært baseret på manglende viden og fejlagtige oplysninger og en mangel på forside stof.

Enhver der har noget at skulle have sagt (overlæger, SST, stud.med’er) ved godt hvordan sagen hænger sammen. Der er fint styr på lægevikarer, både lovgivningsmæssigt og praktisk.

Men er enig i at det ikke er forventeligt at FADL kaster sig over nyhederne søndag aften kl. 0130. Luften er allerede ved at fise ud af ballonen.

ok, men stadigvæk, hvor er fadl’s udspil, nyheden finders også på jp.dk
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3569948