Hjælp til cellebiologi, hvor?

Hej :smiley:
Jeg går på 1. semester på AU, og føler jeg er voldsomt bagud (allerede fra start) til Kemi delen af cellebiologi.
Jeg har prøvet “starte fra bunden” ift. at se youtube læringsvideoer om det basale, men føler ikke at dette hjælper mig nok til at kunne løse opgaverne.
Vi har en e-bog på systime (medicinsk kemi) hvori vi skal lave de tilhørende opgaver til kapitlerne.

På holdtimerne bliver der primært gennemgået opgaver som folk har svært ved (måske ialt 3 ud af 15 opgaver). Gennemgåelsen af disse forudsætter langt større kemi-viden end jeg har, og jeg får intet ud af at komme til holdtimerne, føler jeg. Jeg sidder i 1,5 time og føler mig dum.
I min læsegruppe er der heller ikke meget hjælp at hente, idet vi er to der hjælper hinanden (men når jeg vitterligt ikke forstår det, er det måske også svært at “hjælpe” mig, uden at det så går ud over dem selv), og de andre to kører mest bare solo.

Jeg er derfor i den situation, at jeg rigtig gerne vil have en mentor / privatlærer, men ikke aner hvor jeg skal lede / hvor jeg finder den bedste hjælp.

Det skal lige siges at jeg selvfølgelig læser, og prøver mit bedste på at forstå kemi-delen, men jeg føler ikke jeg kommer nogen vegne, hvilket er virkelig frustrerende .
Jeg ender basically med at sidde og græde over kemi’en, og fundere over om jeg overhovedet er “klog nok” til at studere medicin.

Jeg håber nogen ved hvor jeg kan søge hjælp!

Hej Sine

Jeg går ikke på AU, men KU. Jeg ved ikke om jeg kan hjælpe, men hvad for emner/opgaver er det du har problemer med. Kemi er jo mange ting så det vil hjælpe lidt at vide hvilke ting der er brug for hjælp til. Såfremt det er noget jeg kan vil jeg gerne forsøge at hjælpe dig. Mvh Esben

Hej! (: Tusind tak for svar! Emnerne er bl.a.
Molekylære bindinger:
(eks. på spørgsmål: For at opnå en god fornemmelse for stabile ioner ønskes opskrevet en formel for følgende ionforbindelse)
Energitik
(eks på spørgsmål: For kondensation af vanddamp gælder at \Delta H^\circ=-44,0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} og \Delta S^\circ = -0,118\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}. Det kan antages, at \Delta H^\circ og \Delta S^\circ er uafhængige af temperaturen)
Beregn \Delta G^\circ for denne proces ved de tre forskellige temperaturer 25,^\circ\text{C}, 90,^\circ\text{C} og 110,^\circ\text{C} (ved 1 atm).
Alkener, alkyner og isomeri
(eks på spørgsmål: Skriv strukturformler for alle isomerer af uforgrenede molekyler af …
Hvilke(n) af følgende biomolekyler er optisk aktiv(e)? Begrund svaret…
Tegn alle stereoisomere former af ovenstående molekyle, og beskriv deres interne relationer som henholdsvis enantiomere og diastereomere forbindelser…)

Senere har vi emner om bl.a. Ketoner og aldehyder, kemisk ligevægt, reaktionskinetik og katalyse
:grimacing:

Jeg vil rigtig gerne hjælpe, men jeg vil ikke kunne love dig at jeg kan lære dig det. Mange af tingene er lang tid siden jeg har haft med at gøre, men jeg vil gerne prøve at sætte mig ind i dem og se om jeg kan assistere. Jeg har et ret frit første semester på KU da jeg har fået merit for 70% af semesteret, og kan derfor godt afsætte noget tid til at genopfriske kemien. Det er nok også en god ide uanset hvad da det jo skal bruges senere på studiet. Send eventuelt en privat besked så kan vi prøve at koordinere noget.

5 Likes