Fysioterapeuter får 35% rabat på faglit. hos FADL du får 10%

Man kan idag læse følgende citat fra Ritzau i Urban…

[quote]De 9500 medlemmer af Danske Fysioterapeuter får mulighed for at købe en billig faglitteratur. Fagforeningen er gået sammen med FADL’s forlag om at sælge faglitteratur 15-35 % billigere end hidtil.
Til forskel fra traditionelle bagklubber, hvor medlemmerne er forpligtede til at forholde sig til, om man de vil købe eller afbestille er der i den nye bogklub ingen købetvang.
Fysioterapeuterne kan bestille de bøger de har behov for, når det passer dem.[/quote]

Hvad tænker du når du læser det?

Jeg tænker:
Hvorfor har FADL og FADLs forlag så ikke for længe siden lavet en sådan ordning til gavn for os studerende og arrangeret alle medlemmer i en pseudo bogklub, så vi kan få samme rabatter?.

Jeg har tidligere når jeg har brokket mig, fået at vide at bogladen ikke måtte give mere end 10% rabat da det ellers var konkurrence forvridende. Løsningen er åbentbart - lav en pseudo bogklub og hæv rabatten til 35%.

For at vende tilbage til FADLs imageproblem så sidder man sgu som FADL medlem med et kontigent på 1600kr om året, med en bitter smag i munden. Hvorfor skal sådan en ordning først laves for fysioterapeuter? Hallo!! K U N D E P L E J E!!

Forhelvede FADL!

Har det noget at gøre med at vi allerede køber vores bøger hos jer og derfor ikke er interessante?

Jeg synes, det er fint at FADLs forlag har fundet en måde at omgå de fastlåste bogpriser på, men jeg synes overhovet ikke at det er godt nok at laver ordningen for fysser’ne. Jeg synes man blir taget hårdt i bagen af den forening. Her betaler man et højt kontinget og så får en anden faggruppe det, der burde være mine medlemsfordele. Det er altså slet ikke godt nok.

Frold, du skriver du får 10% på FADLs Forlag bøger. Her i Århus giver Medicinerladen da 15% rabat på bøger fra FADL. Er der forskel på rabatten fra by til by?

Ja, i København får man som studerende 10% rabat på alle bøger i Bogladen, ikke kun FADLs Forlags, og man behøver ikke være medlem af FADL. Jeg mener da også at I får 15% på alle bøger, eller er det forkert?

Nej, der er kun 15% på FADLs bøger.

I København gives der ikke 15% rabat på bøger fra FADLs Forlag til FADLmedlemmer pga. strukturen i bogladen. Bogladen ejes af en fond sammen med Naturvidenskab.
Jeg tror umiddelbart at nogle mat-fys-kemi-studerende bliver udtilfredse hvis vi kræver ekstrarabat til FADLs medlemmer.

Forlaget har tidligere skrevet:

[quote]FADL’s Forlag A/S er en “selvstændig” virksomhed, der dog er 100% ejet af Hovedforeningen og de tre kredsforeninger. Forlaget fungerer derfor under markedsvilkår.

Du vil, som medicinstuderende, derfor opleve, at du af og til kan købe bøger fra FADL’s Forlag A/S billigere hos eks. Gyldendals Akademiske Bogklubber, GAB, (fx Bogklubben for Læger) end hos FADL’s Forlag (on line butikken) eller FADL-boghandlerne.

Hvorfor det? et eksempel:

Af og til kan man købe fx Adidas-løbesko billigere i Bilka end hos en autoriseret Adidas-forhandler. Hvis et firma (fx Bilka eller GAB) bestiller et stort antal artikler (fx løbesko eller anatomibøger) ad en gang og samtidig betaler kontant, kan de “forhandle” sig til en mere fordelagtig pris pr. artikel end en hvilken som helst boghandler, der kun har 5-10 eksemplarer på lager, og som endvidere kan levere disse artikler tilbage, hvis de ikke bliver solgt.

Bilka eller GAB har i den forbindelse ingen tilbageleveringsaftale. Det er således en “god” aftale for forlaget (vi er sikret et forholdsvis stort salg ad en omgang) og en “god” aftale for aftageren og i sidste ende derfor også for den enkelte medicinstuderende (fordelagtig pris).

Fra Forlagets side mener vi, at vi, trods ovenstående forhold, stadig opfylder vores motto om, “at producere den bedst mulige, men samtidig billigst mulige faglitteratur til de danske medicinstuderende”.

Vi ville naturligvis gerne kunne tilbyde bøgerne gennem en FADL-bogklub. Denne bogklub eksisterer imidlertid ikke på nuværende tidspunkt.[/quote]

Det er jo så fint nok - men…

Hvis FADL’s Forlag kan finde ud af at tilbyde andre grupper af studerende bøgerne til -35 %, hvorfor f***** kan de så ikke tilbyde noget der bare ligner marginalt til deres egne ejere? Forlagets hensigtserklæring om at tilbyde bøgerne på bogklubbasis skal måske opfattes som en opfordring til os studerende om at oprette en bogklub og købe ind en gros fra forlaget. Såfremt det er tilfældet synes jeg det er en noget kun åndssvag opstilling eftersom forlaget jo allerede er ejet af de medicinstuderendes forening.

Ja, vi kunne lave en forening med det formål at købe billige bøger fra et forlag, der ejes af en forening vi i forvejen er medlemmer af. :wallb:
Alting i FADL skal da også være så omstændigt som overhovedet muligt.

Jeg vil sgu tage mere hårde ord i min mund. Det er sgu da at røvrende sine medlemmer eller er det bare mig der helt gal på den?

Jeg havde faktisk troet at denne post ville få flere op af stolene… men folk er måske lige glade med sådan noget, men det er da også lige gyldigt om man kan spare en 300-400kr om året eller mere…!?!

Personligt føler jeg mig sgu til grin som medlem…

Det gør jeg også, derfor køber jeg primært bøger fra UK eller andre steder hvro bøgerne er billigere, og ofte bedre end fadl’s bøger…men alligevel, så er det er røv rende sine meddelmer.

Kære debattører!

For at imødekomme, at diskussionen vedr. FADL herunder FADL’s Forlag let baserer sig på rygter og formodninger vedlægger jeg forlagets beretning til FADL’s generalforsamling i KKF og ÅKF (OKF har GF om foråret) i oktober 2004. Beretningen blev offentliggjort i generalforsamlingsbladene.

Som det fremgår, arbejder vi på at oprette FADL’s Bogklub for Medicinstuderende. Vi skal selvfølgelig have et “go” fra FADL, og jeg har i dag skrevet til repræsentantskaberne og Hovedforeningen med henblik derpå.

Hvis I har forslag eller spørgsmål vedr. FADL’s Forlag er I velkomne til at kontakte mig direkte (se http://www.fadl.dk/forlag).

Mange hilsner fra
Karen Kjær Larsen

Ps. husk: hver gang I skriver FADL som et begreb, omtaler I også en masse medicinstuderende, som bare gerne vil gøre noget godt for den samlede flok af medstuderende, og nogle ansatte, som er glade for deres arbejde!

###############-

Århus 29. September 2004
Beretning fra FADL’s Forlag A/S til generalforsamling i FADL KKF/ÅKF.

FADL’s Forlag er en non-profit virksomhed eget af FADL. Vores formål er at udgive lærebøger til medicinstuderende. De skal være af høj kvalitet – og I skal kunne købe dem billigst muligt.

Udover at være en non-profit virksomhed, kendetegnes FADL’s Forlag ved at være bygget op omkring en gruppe af engagerede medicinstuderende, fra Århus, Odense og København. Vi indgår i bøgernes redaktion, og er derved med til at tilpasse bøgerne bedst muligt til behov og krav på studiet samt for fremtidens læge. Udover at det er førende læger der skriver vores bøger, sikrer dette en højkvalitet af vores bøger. For at forlaget kan fortsætte med at være unikt på dette punkt, er det vigtigt at sikre kontinuerlig fornyelse i gruppen – pt. Mangler vi studerende især fra København og Odense, men også en enkelt eller to tidligt på studiet i Århus.

I 2003 indførte FADL i Odense og Århus i samarbejde med forlaget en ekstra rabat på bøger fra FADL’s Forlag, således, at FADL’s medlemmer nu får 15% i rabat. Dette kan desværre ikke lade sig gøre i København, da Universitetsbogladen ikke udelukkende er eget af FADL. Forlaget håber dog med tiden at kunne tilbyde alle FADL’s medlemmer en bogklub, ligesom vi har en bogklub for ergoterapeuter og er på trapperne med en for fysioterapeuter.

Den daglige drift af Forlaget varetages af en professionel stab af medarbejdere, og den øverste ledelse udgøres af bestyrelsen. Hidtil har bestyrelsen bestået af 6 medicinstuderende/yngre læger, men som noget nyt, blev der på generalforsamlingen i maj 2004 indvalgt 2 erhvervsfolk. Dette grundet et stort behov for at sikre ansvarlighed overfor vores virksomhed, samt støtte vi studerende med erfaring og kompetencer indenfor bl.a. personaleledelse og virksomhedsdrift.

Hvert år udgiver FADL’s Forlag et katalog og ”Bøgerne til studiet”. Her, og på http://www.fadl.dk/forlag, kan I læse om de bøger vi udgiver. Vi udgiver 25-30 bøger årligt, og havde i 2003 en omsætning på 8,9 mio. kr. Af nyere udgivelser kan nævnes Kræftsygdomme – onkologi, Kompendium i Speciel Histologi, Klinisk Socialmedicin, Ryggen, Klinisk Neurologi og Neurokirurgi samt Retsmedicin.

Hidtil har forlaget hovedsageligt udgivet lærebøger til 2. del af medicinstudiet. Det ligger dog i forlagets målsætning også at udgive bøger til 1. del af studiet – fordi det vil være en fordel for alle medicinstuderende samt synliggøre FADL og herunder FADL’s Forlag, som leverandør af det materiale til studiet, som giver de bedste læger – allerede fra 1. studiedag. Derfor satser FADL’s Forlag for tiden på at udgive bøger til anvendelse tidligt på studiet, og i 2003 ydede FADL Forlaget et lån på 1 mio. kr. hertil. Pt. Arbejder vi med underviserne på Københavns Universitet, som skal give vores nye bøger ligeret med de etablerede – just som den nye studieordning foreskriver.

Har du lyst til at være en del af FADL’s Forlag, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder adresser og yderligere information på http://www.fadl.dk/forlag

På gensyn!

Karen Kjær Larsen
Stud.med. ved Aarhus Universitet
Bestyrelsesformand i FADL’s Forlag