En sen men forhaabentlig ikke for sen motiveret ansoegning

Endnu en…Motiveret ansoegning. SURPRISE. Haaber I kan magte det, vil virkelig vaere jer taknemmelig.

Er ikke helt faerdig med den endnu, men efter at have arbejdet utrolig meget med den den sidste uges tid, vil jeg bare lige hoere jeres mening, og i maa gerne gaa lige paa og haardt.

Paa forhaand tak.

Betina

Mange nybagte studenter ved præcis hvad de vil, når De, med studenterbeviset i hånden, står over for at skulle vælge deres fremtidige uddannelse. Denne gruppe var jeg desværre ikke en del af, hvilket jeg idag kan se fordelen i.

Det er først gennem de sidste 3-4 års aktiviteter jeg er blevet afklaret omkring mit studievalg. Det er bl.a. erhvervserfaring fra plejehjem, frivilligt arbejde i - Ronald Mc’Donalds huset, - kenya og sydafrika, samt GSK-kurser og kursus i fysiologi/anatomi og sygdomslære der er årsagen til, at jeg nu søger om optagelse på medicinstudiet.

Da jeg blev student anno 2003 og skulle vælge, hvad der nu skulle ske, besluttede jeg mig for at arbejde som ufaglært sygehjælper på plejehjem. Det var især lysten og evnen til at arbejde med mennesker der var årsagen til at jeg valgte lige netop dette arbejde. Arbejdet var medvirkende til min stigende interesse for sundhedsvæsenet, og er siden hen blevet grobunden til mit ønske om at starte på medicin. Jeg har lært utrolig meget af at arbejde med mennesker. Det har styrket min medmennskelighed, empati og min sociale forståelse, at har skullet varetage meget forskellige mennesker behov, fra personlige interesser til personlig hygiejne og forflytning. Desuden var jeg kontaktperson for en ældre dame med alzheimers, hvor jeg virkelig kunne følge med i sygdomsforløbet og vigtigheden af korrekt medicinering. Jeg syntes desuden at det har været en lærerig proces for min personlige udvikling. Samtidig er jeg også blevet klar over at arbejdet ikke er udfordrende nok for mig i længden.

Det der har fået mig til at vælge medcin fremfor andre uddannelser i sundhedsvæsenet , er i høj grad ønsket om en akademisk uddannelse, hvor man hele tiden udfordres, hele tiden skal ”være fremme i skoen”, kunne og har muligheden for virkelig at fordybe sig. Og hvor mennesket og menneskekkroppen er i fokus, og hvor der er et fint samspil mellem teori og praksis.

Det der især har bekræftet mig i mit studievalg er mit frivillige arbejde på ”Red Cross childrens’ Hospital”. Her har jeg nemlig bl.a. overværet stuerunder, undersøgelser af børnene, undervisningen af studerende, de forskellige faggruppers arbejde og samarbejdet mellem dem, og idet hele taget bare kunnet danne mig et indtryk af arbejdsgangen på en afdeling. Jeg har været på samtlige afdelinger, dvs. Medicinsk afd., onkologisk afd., tauma m.m. Hvorigennem jeg har stiftet kendskab til mange forskellige sygdomme. Men vigtigst af alt har det været at se hvordan lægerne omgås patienterne, og observerer hvordan de skaber kontakten til dem og kommunikerer med dem. Hvilket vil hjælpe meget i patientkontakt og kommunikationskursus. Men allervigtigst har det været at være der for børnene og se, hvordan de tackler en så svær situation, som det er at være syg. Det er især dem der har styrket lysten til at blive læge, fremfor andet, fordi jeg kan se hvor vigtig og livsnødvendig den rigtige behandling er.

Hvor det her er børnene der er i fokus, har jeg igennem mit frivillige arbejde i Ronald McDonalds huset kunne se, hvordan p år ørende p åvirkes og tackler lignende situationer på hver deres måde. En ting jeg i hvert fald vil bruge, da et sygdomsforløb jo aldrig er det samme, da mennesker jo er forskellige.

Herudover var jeg i Kenya, og arbejdede frivilligt gennem Mellemfolkeligt samvirke, bl.a. i virke som lære, vejleder for en kvindegruppe og igennem besøg hos sygdomsramte i slumkvarteret, hvor jeg boede og arbejdede.

For at styrke min faglige kompetence er jeg sideløbende med mit ophold i Sydafrika igang med at gennemføre et kursus i fysiolog/anatomi samt sygdomslære som selvstuderende via københavns Zoneterapeutskole. Selvom niveauet selvfølgelig ikke svarer til kravene på medicinstudiet, så syntes jeg at det er en god forberedelse, som giver mig et forspring i forhold til studiet. Samtidig har jeg allerede kunnet drage nytte af den viden det har givet i mit arbejde på hospitalet, hvor det har givet mig en bedre indsigt i børnenes sygdomme og sygdomsforløb.
For at leve op til kravene om optagelse har jeg udvidet min studenterekssamen ved at tage GSK-kursus har i fagene Matematik A, Fysik B og Kemi C+B. Jeg har taget de fleste af kurserne som selvstuderende for at øge min selvdisciplin.

Jeg tror på at jeg har hvad der skal til for at gennemføre studiet, ikke kun det faglige men især også de kliniske ophold. Jeg er moden, ansvarlig og er utolig nysgerrig af natur.

Der er mange kommateringsfejl i din ansøgning. Der er også nogle sproglige fejl. Det skal du helt klart have rettet. Dertil mangler der, at du viser, at du har sat dig ind i studieordningen på det/de universitet/er, du søger ind på. Du mangler også at relatere dine aktiviteter til det at være medicinstuderende. Hvilke kompetencer har du opnået, som kan hjælpe dig igennem studiet. Det kræver lidt vilje, arbejdsomhed og opofrelse ind imellem. Har du det, og i givet fald hvorfra? Du skal jo huske på, at du gerne skulle have opkvalificeret dig efter studentereksamen, idet du ikke formåede et tilstrækkeligt gennemsnit dengang til at komme ind via kvote 1.

Hej med dig!

En god ansøgning. du har mange gode ting med. Du skal som Dr. Evil nævner, rette fejl.

Mit kritikpunkt er følgende:

“Det der har fået mig til at vælge medcin fremfor andre uddannelser i sundhedsvæsenet , er i høj grad ønsket om en akademisk uddannelse, hvor man hele tiden udfordres, hele tiden skal ”være fremme i skoen”, kunne og har muligheden for virkelig at fordybe sig. Og hvor mennesket og menneskekkroppen er i fokus, og hvor der er et fint samspil mellem teori og praksis.”

Jeg synes dit grundlag er en smule spinkelt. Hvis det i høj grad er et ønske om en akademisk uddannelse indenfor sundhed, hvorfor ikke folkesundhedsvidenskab, humanbiologi eller tandlæge??

Du bliver (som mange af de andre ansøgere) begrunde dit valg bedre = hvad er det ved studiet der trækker? FAGLIGT. Du skal så sætte alle de gode ting du har lavet i relation til det.

Held og lykke!