Eksempel på CV - og de 7 lægeroller

Oprindeligt oprettet her: https://studmed.dk/2020/01/09/eksempel-paa-cv-og-de-7-laegeroller/

Jeg fandt et gammelt CV, som jeg brugte i forbindelse med ansøgning til hoveduddannelse i almen medicin. Men jeg deler det mhp på at vise, hvad jeg den gang valgte at placere under de 7 lægeroller. Måske det kan inspirerer dig?

 

Postgraduate ansættelser i kronologisk rækkefølge

Periode

Sygehus/afdeling/andet Antal måneder Ansættelsen
1/9-2006-28/2-2007 SHF Svendborg/Medicinsk 6 Turnus
1/3-2007-31/8-2007 SHF Svendborg/Organkir. 6 Turnus
1/9-2007-28/2-2008 René Milling Eriksen/ Faaborg 6 Turnus
1/3-2008-31/8-2008 Lægerne Willemoesvej, Svendborg 6 Introduktionsstilling i alm. medicin.
1/9-2008-28/2-2010 Geriatrisk afdeling, Svendborg sygehus. 18 Uklassificeret ansættelse.
1/3-2010-30/9-2010 Dermato-venerologisk afdeling, OUH 7 Introduktionsstilling
1/10-2010-31/1-2011 Almen Psykriatrisk afdeling, Vejle 4 Uklassificeret ansættelse
1/2-2011-30/9-2011 Almen Psykriatrisk afdeling, Vejle 8 Introduktionsstilling (1. del)
1/10-2011-29/2-2012 Psykiatrisk Center Ballerup, Gentofte matrikel 5 Introduktionsstilling(fortsat)
1/3-2012-31/5-2012 Psykiatrisk Center Ballerup, Gentofte matrikel 3 Uklassificeret ansættelse

Den Medicinske Ekspertrolle (Kurser)
Kursets navn/titel Arrangør Tidspunkt Timer
Advance Life Support(ALS) CEKU, Rigshospitalet 1.-2. februar 2007 20
Tillidsrepræsentantkursus 1 Yngre Læger 28.+29. marts 2007 15
Kardiovaskulær farmakologi IRF 22-03-07 7,5
Farmakologisk behandling af Astma og KOL IRF 12-04-07 7,5
Radiologisk weekendkursus Kolding sygehus 21.-22. april 2007 15
Praktisk væske- og elektrolytbehandling Lægeforeningen 23-05-07 8
Undervisning i hjertestopbehandling SHF Svendborg 20-08-07 4,5
Rationel smertebehandling IRF 04-10-07 7,5
Antibiotikakursus – god klinisk anvendelse Den lægelige videreudd. Region Syddanmark og IRF. 06-11-07 7,5
Tillidsrepræsentantkursus 2 Yngre Læger 4+5 marts 2007 15
Type 2 Diabetes IRF 10-03-08 7
Tillidsrepræsentantkursus 3 Yngre Læge 21+22 maj 2008 15
Klinisk Onkologi Dansk selskab for intern medicin 01-05-08 7
Hudens benigne, præmaligne og maligne tumorer LEO Forum 06-04-10 2
Topografisk dermatologi – hudsygdomme fra top til tå LEO Forum 20-04-10 2
LEO Dermatologisymposium LEO, København 27-28/8-2010 10
Psykiatrisk I-kursus Region Syddanmark 19/4-11 – 13/3-12 12 kursudage
Introduktionskursus i kognitiv terapi ved speciallæge i almen medicin og supervisor Thomas Uhre Psykiatrisk Center Gentofte 27/10-11 – 26/1-12 5 sessioner á 2 timer
Introduktionskursus i psykoterapi Psykiatrisk Center Gentofte 14/3-11 – 22/6-12 7 kursusdage

 

Den Medicinske Ekspertrolle (Konferencer)
Titel Arrangør Tidspunkt
Human Factors Engineering in HEALTH INFORMATICS Aalborg Universitet 7+8/6-07
Dansk Dermatologisk Selskabs årsmøde 2010 DDS 16+17/4-10
Berlin Dermatology Day 2010 8/5-10
European Society for Pediatric Dermatology 20-22/5-10
Dansk Psykiatrisk Selskabsårsmøde 2012 DPS 15-17/3-12

Undervisningserfaring i rollen som Kommunikator
Undervisningsemne Målgruppe Tidsperiode Timetal
Klinisk brug af din PDA Lægeforeningens heldagskurser 22-05-07 8
PDA og sundhedsarbejde – hvor vigtigt er det? Ekstern underviser ved Masteruddannelsen i sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet 15-09-07 7
Kom godt i gang med din PocketPC Lægeforeningens heldagskurser 23-10-07 7
Væske- og elektrolytbehandling (for diætister) De kliniske diætister ved OUH, Svendborg sygehus 20-11-08
Væsketerapi til kirurgiske patienter Sygeplejesker og SOSU-asssitenter på Kirurgisk afd. K OUH, Svendborg Sygehus 22. og 23. apil 2009 3

Rollen som Samarbejder
Udvalg Organisation Periode År
Yngre Lægers Repræsentantskab for Region Syddanmark Yngre Læger 01-10-07-til 31-12-08
Uddannelsesansvarlig Yngre Læge Geriatrisk Afdeling, Svendborg 1/10-08 til 28/2-10
Bestyrelsespost i Lægekredsforeningen for Region Syddanmark Lægeforeningen 01-01-08 til 31-12-08 1
Medlem af Team Almen Praksis Yngre Læger 01-05-08 til 01-07-09 1
Vagtplanlægger Almen psykiatrisk afdeling Vejle 1/12-10 til 30/9-11 10 mdr
Mentor for KBU-læge via lægeforeningens mentor- ordning Lægeforeningen 1/3-12 til d.d. 6 mdr

Rollen som Akademiker
Emne Dato
Oplæg: Experiences with PDA-use at Danish Hospitals Human Factors Engineering in HEALTH INFORMATICS 8/6-07
Oplæg: Generalized erythema multiforme after localized allergic dermatitis from dark henna tattoo Dansk Dermatologisk Selskabs årsmøde 16/4-10
Oplæg: Acute rash after a henna tattoo Berlin Dermatology Day 2010 8/5-10
Kasuistik: Hennatatoveringsreaktion med erythema multiforme-lignende reaktion og PPD-lappeprøver Ugeskrift for Læger 10/8-10
Protokol: Sværhedsgraden af psoriasis hos børn og dennes betydning på Body Mass Index’et samt på co-morbiditet: En epidemiologisk analyse
Artikelbedømmer / Reviewer Ugeskrift for Læger 2011