Ang en optagelse på med efter en hf

Hej venner
Jeg spørger fra min veninde;
Jeg vil bare spørge om det var muligt at komme ind på med efter en HF?

Ja, jeg kom ind med en HF. Via kvote 2 dog

Tusind tak for svaret

Jeg kom også ind og havde taget en HF via enkeltfag

Ja det kan man. Men fra sommer 2020 optager universiteterne kun HF-studenter eller HF enkeltfags kursister (som har færdiggjort i 2020 eller senere, det gælder altså ikke for studenter fra 2019 eller tidligere) hvis man har udvidet fagpakke, som kræves for at komme på universitetet nu. De har ændret i gymnasiereformen så HF fremadrettet henvender sig mere til erhvervsuddannelser og kortere videregående. Man skal derfor have udvidet fagpakke (250 timer) og noget ekstra valgfag. Men det kan studievejledere helt sikkert svare på. Blot så din veninde er opmærksom, hvis hun enten er ved at færdiggøre sin HF eller påtænker at starte end nu her, at det altså er et krav :slight_smile:

Tusind tak
Hun er på hendes første år på en HF

Okay, så er det en god ide at sige videre. Det er ikke sikkert at hendes studievejleder (eller hun selv for den sags skyld) var klar over, at hun ville på universitetet dengang hun startede på hf. Så hvis ikke hun har de udvidede pakker kan hun ikke søge ind, så det er ret vigtigt at hun får helt styr på det