Afskaffelse af kvote 2-systemet

Hej…

Sidder her og undrer mig over en lille ting :?
Tror I at afskaffelse af kvote 2-systemet vil betyde at adgangskvotienten til optagelse på medicinstudiet vil falde “meget”?
(“meget” > 0,2 )

Hilsen Aska

Det kommer jo helt an på hvor mange der søger og hvad deres snit er. Umidelbart kan jeg forestille mig at den falder lidt. Så vidt jeg har hørt arbejder SDU vist på at beholde deres studieordning med højt optag i kvote to på trods af de nye ændringer, så selv om den faldt lidt vil karakterkravet stadigvæk være højt.

Hilsen Ulla

Tja nu er kvotienten jo næsten steget mere end 0,2 pr. år så tror næppe du skal regne med at kvotienten hvis falder “meget” hvis (når) kvote 2 afskaffes.

Hej Aska,

Kvote 2-ordningen afskaffes på ingen måde - den revideres blot. Og til det bedre!!

Hvis den blev afskaffet, ville kvotienten i kvote 1 formentlig falde lidt.

Blot til information.

I Odense optages 50 % på kvote II. SDU har fået dispensation fra de generelle regler. I første omgang i 5 år. Vi er mig bekendt på 4. år nu.
I Odense kommer 300 til samtale i kvote to. De 300 bliver udvalgt ud fra levnedsbeskrivelserne samt om de opfylder kravene fx. niveaukrav. Ca. 125 bliver optaget via samtalerne i kvote II. Skulle folk blive afvist, kan de godt komme ind såfremt de opfylder kvote I kravet ang. kvotient.

Formålet er, at SDU gerne vil se, om den grundigere udvælgelse kan se i form af fx. frafald og studietid. Håbet er naturligvis, at man via samtalerne kan finde de mest egnede og motivere.

Håber informationen kan bruges.

Bestemt at kvote 2 forsvinner? når skjer det fra?